Aktuālo ziņu arhīvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Šeit apkopoti visi galvenie jaunumi par "Purvu"projektu.

2008.

13.11.2008. Purvu projekts noslēdzies.

27.11.2008. Purvu projekta noslēguma seminārs Olainē.

13.10.2008. Purvu projekts vēl par soli tuvāk noslēgumam.

27.09.2008. Par purvu projekta noslēguma semināriem.

07.07.2008. Starptautiskais purvu seminārs.

2008. gada janvārī notiek 6. Konsultatīvās padomes sanāksme.

2007.

27.10.2007. Notikusi Purva diena Kurzemē.

15.10.2007. Purva diena Kurzemē.

19.09.2007. Purva diena.

11.09.2007. notiek Purva diena Olaines muzejā ar ekskursiju uz Cenas tīreli. Atklāta fotoizstāde par purviem.

2007. gada septembrī pabeigta purva laipas būve Vasenieku purvā, bet oktobrī pabeigta arī torņa būve un uzstādīti visi stendi gar laipu.

2007. gada vasarā izdots buklets par Vesetas palienes purvu.

18.06.2007. Atklāta purva laipa Cenas tīrelī.

15.06.2007. notiek 5. Konsultatīvās padomes sanāksme un Cenas tīreļa purva laipas atklāšana.

23.05.2007. Darbi Vasenieku purvā.

2007. gada maijā pabeigta laipas pagarinājuma būve un uzstādīti stendi Cenas tīrelī.

2007. gada aprīlī pabeigta torņa būve Cenas tīrelī.

2007. gada janvarī izdots Purva ceļvedis "Iepazīsimies - PURVS!"

2006.

2006. gada decembrī izdots buklets par Klāņu purvu.

09.10.2006. Sākušies apsaimniekošanas darbi Cenas tīrelī.

2006. gada septembrī uzsākta aizsprostu būve Cenas tīrelī.

2006. gada oktobrī izdots buklets par Cenas tīreli.

31.10.2006. Olaines vēstures un mākslas muzejā notiek 4. Konsultatīvās padomes sanāksme.

2006. gada maijā projekta darbinieku grupa kopā ar sadarbības partneriem apmeklē Īriju un tās purvus, iepazīstas ar purvu atjaunošanas problēmām.

19.04.2006. Purvu projektu atzinīgi novērtē Eiropas Komisija un Konsultatīvā padome.

21.02.2006. Purvu projekts informē par paveikto.

10.02.2006. 2005. gads purvā.

2005.

31.10.2005. Konsultatīvā padome vērtē LIFE Purvu proejektu.

31.10.2005. Purvu DA plānu izstrāde tuvojas noslēgumam.

30.08.2005. Eiropas zinātnieki iepazīst Latvijas un Igaunijas purvus.

16.08.2005. Kā saimnieko Somijas purvos.

22.07.2005. Noslēdzies purva DA plānu izstrādes 1. etaps.

25.05.2005. Purva projekta pavasara aktualitātes.

2.03.2005. Informatīvās sanāksmes par DA plāniem DL "Vesetas palienes purvs", "Klāņu purvs" un "Stiklu purvi".

19.01.2005. Hidroloģiskā stāvokļa novērtējums purvos.

4.01.2005. Aizvadīta pirmā informatīvā sanāksme.

2004.

6.12.2004. Par purva biotopu aizsardzības plāna ieviešanu

Uz projekta sākumu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs