Sanāksme Mārupes pagasta padomē
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta vadītāja Māra Pakalne klātesošos iepazīzstina ar jaunā projekta mērķiem un uzdevumiem

Rīgas Mežu aģentūras direktoram Jānim Vazdiķim ir priekšlikumi projekta izstrādei

Noticis pirmais seminārs LIFE Nature projektā "Purva biotopu aizsardzības plāna ieviešana" 

Pērnā gada 17. decembrī Mārupes pagasta padomē notika jaunā LIFE Nature projekta "Purva biotopu aizsardzības plāna ieviešana" pirmais seminārs.

Seminārā piedalījās projekta eksperti, Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, pārstāvji no projekta partneriem un reģionālās vides pārvaldes, kā arī citi interesenti.

Semināra laikā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta un ES LIFE Nature programmas mērķiem un uzdevumiem. 

Tā kā seminārs vienlaikus bija arī dabas lieguma Cenas tīrelis dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme, īpaša uzmanība tika veltīta Cenas tīrelim, tā vērtībām un tajā plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Vairāk par sanāksmi lasīt  28174/kopsavilkums.doc (39.50 KB) 

 

 

                                            Uz projekta sākumu