C1 Dambju būve / Building of dams
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

  

Kūdras dambju veidošanas tehnika. Patiesībā nekādi neatšķiras no meliorācijas grāvju veidošanas tehnikas...tikai process pretējs. Kopumā Cenas tīrelī uz grāvjiem jāizveido gandrīz 200 aizsprosti.

Building of dams in Cena Mire by excavator in September 2006.

© V. Baroniņa

Tā notiek kūdras dambja veidošana uz meliorācijas grāvja purva malā, kur kādreiz bijis purvs, bet nu jau nosusināšanas rezultātā ir diezgan aizaudzis.

Building of dams in Cena Mire by excavator in September 2006.

 

 © V. Baroniņa

Gatavs kūdras dambis, darba veicēji un novērotāji.

The peat dam has been completed.

 © V. Baroniņa

Kūdras aizsprosts, kurš veidots ar roku darbu.

Peat dam made by hand in September 2006.

 © G. Balodis

Aizsprosti var būt arī kombinētie - no dēļiem un kūdras.

The peat dam is made bouth from peat and wood.

© J. Nusbaums

Ar ekskavatoru veidots kūdras dambis Cenas tīrelī.

Peat daming area (small dams) in Cena Mire.

© J. Nusbaums

 

 

Ar ekskavatoru veidots kūdras dambis Cenas tīrelī. Ziemā var labi redzēt, vai dambis funkcionē pareizi.

Peat dam made by excavator in winter 2007.

© G. Balodis

Dambis ziemā.  Cenas tīrelis.

Peat dam in Cena Mire in winter 2007. The surrounding area is flooded. It means that the dam is built correctly.

© G. Balodis

Dambis ziemā. Cenas tīrelis.

Peat dam in winter in Cena Mire in 2007.

© G. Balodis

Dambis ziemā. Cenas tīrelis.

Peat dam in winter in Cena Mire in 2007.

 

© G. Balodis

Ar roku darbu veidots dambis Cenas tīrelī.

Peat dam made by hand in Cena Mire in October 2006.

 © G. Balodis

Juris Nusbaums pārbauda dambju būvētāju darba kvalitāti.

Juris Nusbaums is checking the quality of the peat dam in Cena Mire.

 © G. Balodis

 © G. Balodis

Ar roku darbu veidots dambis Cenas tīrelī.

Peat dam made by hand in Cena Mire in October 2006.

 

Vasenieku purvā dambēšanas darbi sākās 2007. gada pavasarī. Kopumā Vasenieku purvā izveidoti 135 aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem purvā.

Building of dams in Vasenieki Mire in spring 2007.

@ M. Pakalne

Klāņu purvā dambēšanas darbi noritēja 2007. gada vasarā. Izveidoti 36 aizsprosti.                  

Building of dams in Klani Mire in spring 2007.

         

@ V. Baroniņa

Dambji Vasenieku purvā 2008. gada martā.

Six month after building of dams in Vaenieki Mire (March, 2008).

© G. Balodis

Dambji Vasenieku purvā 2008. gada martā. Juris un Gunārs pārbauda dambju izturību ziemas apstākļos.

Dams in Vasenieki Mire in March, 2008.

© M. Pakalne

Grāvji un dambji Vasenieku purvā 2008. gada martā.

Dams in Vasenieki Mire in March, 2008.

 

© G. Balodis

Bebrs ar savu darbību "palīdz" dambju būvniecībā uz meliorācijas grāvjiem purvā.

Beawer dams on the drainage ditche in Vasenieki Mire.

© M. pakalne

Juris un Gunārs pārbauda dambju izturību ziemas apstākļos.

Monitoring the dams in Vasenieki Mire in March, 2008.

 

© M. Pakalne

Uzpludinājums pie viena no dambjiem Vasenieku purvā.

Monitoring the dams in Vasenieki Mire in March, 2008.

 

© M. Pakalne

Uzpludinājums pie viena no dambjiem Klāņu purvā.

Six month after dam building in Klani Mire.

© G. Balodis

Uzpludinājums pie viena no dambjiem Klāņu purvā.

Six month after dam building in Klani Mire.

 

© G. Balodis

Uzpludinājums pie viena no dambjiem Klāņu purvā.

Six month after dam building in Klani Mire.

 

© G. Balodis

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!