Darbi Vasenieku purvā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Pabeigta aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem Cenas tīrelī un uzsākti darbi Stiklu dabas liegumā

Jau pērnā gada rudenī Purvu LIFE projekta ietvaros tika pabeigti 180 aizsprostu būvniecības darbi Cenas tīrelī. Ziemā un pavasarī regulāri tika pārbaudīta to darbība. Jāsaka, ka tie savu pirmo sezonu izturējuši godam. Visu šo laiku noritējuši arī hidroloģiskie pētījumi, kā dambju būve ietekmē gruntsūdens līmeni, un rezultāts ir gaidītais – gruntsūdens līmenis ietekmētajā purva daļā pēc aizsprostu uzbūvēšanas ir apmēram vienāds ar līmeni neietekmētajā daļā.

Tāpēc tagad, uzsākot dabas aizsardzības plānā paredzēto aizsprostu būvniecības darbus Vasenieku purvā, varam darīt to jau ar lielāku pārliecību, ka viss norisināsies, kā plānots. Hidroloģiskās izpētes darbi ir veikti, gan veģetācijas, gan hidroloģiskais monitorings ir uzsākts, jo jābūt pilnīgai pārliecībai, ka aizsprosti nekaitēs dabas lieguma tuvākai apkārtnei. Izpēti veica Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” hidrologi, tehnisko projektu izstrādāja SIA “Meliorprojekts” speciālisti, bet veģetācijas monitoringu veic Latvijas Dabas fonda speciālisti.

Darbi Vasenieku purvā uzsākti 17. maijā un pirmo aizsprostu būvniecību no malas vēroja projekta darbinieki, būvdarbu vadītājs Kaspars, Eiropas Komisijas monitoringa grupas eksperts Rolands Ratfelders, bet Marģers to visu iemūžināja filmā par projekta purviem un to apsaimniekošanu. Būvniecības darbus veic tā pati firma, kas Cenas tīrelī (SIA “Meliorācija” no Tukuma rajona), tāpēc ir cerības, ka vīriem “amats jau rokā” un darbs veiksies labi. Kopumā jāuzbūvē 18 lielie un 117 mazie aizsprosti. Tālāk plānots, ka darbs turpināsies Klāņu purvā turpat Ventspils rajonā.

Ziemā Stiklu purvu mežos veikta arī medņu riestu apsaimniekošana. Izkopts Pumpuru riests 18 ha platībā. Arī Klāņu purvu mežos kopts potenciālais medņu riests, jo biotops tur ļoti piemērots, un medņi arī tuvākajā apkārtnē manīti. Medņu riestu izkopšana turpināsies nākošajā ziemā.

Valda Baroniņa