C5 Purva laipu būve / Building of nature trails
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta darbā, arī laipas maršruta plānošanā Vasenieku purvā aktīvi iesaistījies arī vietējais iedzīvotājs z/s īpašnieks Agris Āboliņš.

Planning of the route of nature trail in Vasenieki Mire from Stikli Mire Nature Reserve.

  © M. Pakalne     

 

Stiklu purvos kopā ar projekta partneriem, lemjot purva laipas un skatu torņa atrašānās vietu.

Together with the project partners the location of the nature trail is decided.

© M. Pakalne
 

Un tā - Cenas tīreļa purva laipai materiāls sagādāts.

The wood for the nature trail has been brought to Cena Mire.

© G. Balodis

Drīz varēs sākties laipas būvniecības darbi.

Soon the building of the boardwalk will be started.

© G. Balodis

Purva laipas būves darbs nav no vieglajiem.

Building of the boardwalk is not so easy.

© G. Balodis

Materiāls laipas būvniecībai tiek ievests ar speciāliem divričiem, lai nebojātu purva zemsedzi.

Wood material for the nature trail is brought with the special bycicle.

© G. Balodis

Laipai kļūstot garākai, arī mērojamais ceļš pamazām kļūst arvien garāks - dienā varot nostaigāt pat 40 km!

Wood material for the nature trail is brought with the special bycicle.

 

© G. Balodis

 

Speciālie divriči materiāla ievešanai.

Special bycicle for nature trail building.

© G. Balodis

Laipa gatava jau līdz Skaista ezeram.

The boarwalk has reached Skaists Lake.

© G. Balodis

Atpūtas vieta pie Skaista ezera.

Resting area near Skaists Lake.

© G. Balodis

Purvu šķērso 1. pasaules kara ceļš - neliels posms ir izbūvēts arī pie torņa, līdzigi tas varēja izskatīties.

Fragment of the first world war road in Cena Mire.

© G. Balodis

Lielākā daļa laipas gatava - pirmie ekskursanti jau to apmeklējuši.

The larhest part of nature trail in Cena Mire is ready.

© M. Pakalne

Tāda izskatās Cenas tīreļa laipa no skatu torņa purvā.

Wiev from the watching tower to the nature trail in Cena Mire. Nature trail is completed in December 2006.

© V. Baroniņa

 

Purva laipas būve Vasenieku purvā uzsākta 2007. gada vasarā. Meistars Juris Segliņš.

Setting up the sign to Vasenieki Mire nature trail.

 

© V. Baroniņa

Dēļu piegāde Vasenieku purva laipas būvei.

 

 © V. Baroniņa

Tiltiņš pāri meliorācijas grāvim - te sākas ceļojums Purva pasaulē.

The small bridge in Vasenieki Mire.

 © V. Baroniņa

Vasenieku purva laipas būve pabeigta jau septembrī. 1,5 km garā laipa līkumo starp purva akačiem. Visa maršruta garums 4 km. 

Nature trail in Vasenieki Mire.

© V. Baroniņa

Purvs ir skaists vienmēr, bet jo īpaši saulainā vasaras dienā.

Nature trail in Vasenieki Mire.

 

 © V. Baroniņa

Pirmie purva laipas maršrutu izmēģina "Purvu"projekta darbinieki.

Nature trail in Vasenieki Mire.

 

© V. Baroniņa

Pa jaunuzbūvēto Vasenieku purva laipu ekskursijā dodas Purva dienas dalībnieki 2007. gada 19. oktobrī.

The first visitors to the nature trail in Vasenieki Mire.

 

 © V. Baroniņa

Vasenieku purva laipa 2008. gada martā.

The nature trail in Vasenieki Mire in winter (March, 2008).

© G. Balodis

 

 

Uz projekta fotogaleriju

 

 

Ziedo Latvijas dabai!