Par purva biotopu aizsardzības plāna ieviešanas projektu
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Jauna informācija projektu sadaļā

LDF mājas lapā ievietota informācija par 2004. gada rudenī uzsākto projektu "Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā".

Jauna informācija projektu sadaļā

LDF mājas lapā ievietota informācija par 2004. gada rudenī uzsākto projektu "Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā"

 

2004. gada rudenī tika uzsākts Eiropas Komisijas finansētais LIFE-Nature programmas projekts „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, kurš ilgs no 2004. līdz 2008. gadam.

Projekta mērķis ir realizēt prioritāros aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, kurus nosaka 2003. gadā izstrādātais "Purva biotopu aizsardzības plāns".

Projekta ietvaros tiks izstrādāts Cenas tīreļa, Stiklu purva, Klāņu purva un Vesetas palienes purva dabas aizsardzības plāni, uzsākta to ieviešana, realizēti virkne informatīvu un izglītojošu pasākumu (organizēti semināri, izdoti bukleti u.tml.). Kopumā paredzēts īstenot 19 ar purva biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu saistītus pasākumus.

Vairāk par projektu lasīt projektu sadaļā "Purva biotpu aizsardzības plāna ieviešana".