Noslēdzies purvu seminārs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Stiklu purvu tornis

Laipa un skatu tornis
Stiklu purvos

Noslēdzies purvu seminārs

Projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” ietvaros no 30. jūnija līdz 4. jūlijam Lielupē notika starptautisks seminārs ar pēcsemināra ekskursijām uz projekta ietvaros atjaunotajām purvu teritorijām - Cenas tīreli, Stiklu purviem un Klāņu purvu.

Seminārā piedalījās gan latvieši, gan ārzemju viesi, un tas sastāvēja no divām daļām. Pirmā daļa norisinājās Lielupē, kur semināra dalībnieki ar prezentāciju un plakātu palīdzību parādīja citiem savu veikumu purvu aizsardzībā, atjaunošanā un izpētē. Varēja iepazīties ar purvu atjaunošanas pieredzi iesaistot vietējo sabiedrību Čehijā, Krievijas pieredzi purvu saglabāšanā un izpētē, kā arī uzzināt vairāk par Latvijas purvos esošajiem dabas retumiem, to izpēti. Projekta  „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” vadītāja Māra Pakalne stāstīja par projektā paveikto un iegūto pieredzi. Visiem bija iespējams aplūkot ar projektam sagatavoto filmu, kas tapusi sadarbībā ar "Elm Media".

Nākamajās divās dienās visi semināra dalībnieki devās uz Cenas tīreli,

Purvu atjaunotāji

Projekta vadītāja M.Pakalne 
un darbinieki iepazīstina ar
atjaunošanas darbu
praktisko pusi

Stiklu purviem un Klāņu purvu, kur beidzot klātienē varēja iepazīties ar paveikto purva atjaunošanā. Projekta vadītāja un darbinieki iepazīstināja klausītājus ar purvā atrodamām dabas vērtībām un atjaunošanas darbos veiktajiem uzdevumiem. Kā gidi darbojās projektā pieaicinātie eksperti. Cenas tīrelī varēja uzzināt, cik biezs ir purva kūdras slānis, jo Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studenti bija ieradušies, lai nodemonstrētu, kā notiek kūdras urbšana.

Seminārs bija noorganizēts godam - pat laikapstākļi to necentās sabojāt, un gandrīz visu laiku spīdēja saule. Katrs dalībnieks mājup devās ieguvis jaunu pieredzi un vēl vairāk iemīlējis Latvijas purvus un tajos mītošās dabas vērtības.

Daiga Brakmane,
LDF sabiedrisko attiecību koordinatore,
semināra dalībniece

Voldemārs Spuņģis

Kūdras urbšana Semināra dalībnieki

Eksperts V.Spuņģis
iepazīstina ar purva
bezmugurkaulniekiem

Izurbtā kūdra tiek pētīta,
lai noskaidrotu purva
izcelšanos un attīstības
 vēsturi

 Semināra dalībnieki
ekskursijās jutās labi