E4 Informācijas stendi/Information boards
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 

Informācijas stendi Cenas tīrelī uzstādīti 2007. gada pavasarī.  1. stends laipas sākumā.

In April, 2007 setting of information boards in Cena Mire was completed.

© V.Baroniņa

Stends Cenas tīrelī atpūtas vietā pie Skaista ezera. Ornitologs Aivars Petriņš stāsta par purva putnu sugām.

Information board about bird species in Cena Mire near Skaists Lake.

© V. Baroniņa

Putnu stends Cenas tīrelī pie torņa.

Information board near the watching tower in Cena Mire about history of the mire.

© V.Baroniņa

No torņa Cenas tīrelī viss labāk pārskatāms.

Looking from the watching tower in Cena Mire.

© V. Baroniņa

Monitoringa stends Cenas tīrelī.

Information board about monitoring in Cena Mire.

 

© V. Baroniņa

Cenas tīrelī gar purva laipu uzstādīti 6 mazie stendi, kuros stāstīts par purvu augu sugām.

Small information signs about plant species along the nature trail in Cena Mire.

© V. Baroniņa

Parasti ekskursanti stendiem garām vienaldzīgi nepaiet. Kas notiek, ja purvu nosusina? Par to var uzzināt stendā.

Visitors near the information board in Cena Mire.

© I. Račinska

Cenas tīrelī visiem laba dzīve, arī sīkam putniņam laipas malā zem stenda jumta.

Bird nest on the hydrological information board in Cena Mire.

© V. Baroniņa

Purva dienas ekskursijā uz Cenas tīreli.

Excursion to Cena Mire nature trail on the Raised Bog Day in September 10, 2007.

© V.Baroniņa

Purva dienas ekskursijā pie stenda Vasenieku purvā.

Excursion to Vasenieki Mire nature trail on the Raised Bog Day in October 19, 2007.

© V. Baroniņa

Stends Vasenieku purva laipas sākumā pie atpūtas vietas.

Setting up information boards in Vasenieki Mire.

© J. Nusbaums

Zīmējumu stends Vasenieku purvā par purva iemītniekiem.

The information board with the drawings in Vasenieki Mire

© G. Balodis

Par Vasenieku purva laipu šosejas malā Usmas benzīntankā vēsta stends un aicina apmeklētājus iepazīt purvu.

Information board about Stikli Mires Nature Reserve in Usma Municipality.

© G. Balodis

Stenda uzstādīšana Klāņu dabas liegumā pie ezera.

Setting up the information board near Klani Lake.

© V. Baroniņa

Stenda uzstādīšana Vesetas palienes purva liegumā.

Setting up the information board in Veseta River Floodplain Mire.

© V. Baroniņa

Stends Vesetas palienes purva dabas liegumā.

General information board in Veseta River Floodplain Mire.

© V. Baroniņa

Stends Stiklu purvu dabas liegumā pie Stiklu internātskolas.

Information board near the Stikli school.

© G. Balodis
   

 

 

Ziedo Latvijas dabai!