Purvu diena
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Foto: Valda Baroniņa

Purvu diena un fotoizstāde „Iepazīsti Latvijas purvus!”

10. septembrī notika Latvijas Dabas fonda „Purvu” projekta organizētā Purvu diena. Kāpēc tieši Purvu diena?  Vēlējāmies visiem interesentiem parādīt, ka purvs – tā ir CITA PASAULE, ko ir vērts iepazīt tuvāk. Kādam tas ir tālas bērnības atmiņas, citam vieta, kur reizi gadā iebrist dzērvenēs, bet tik daudziem vēl jauna, neredzēta un neiepazīta pasaule.

Foto: Valda Baroniņa
Cenas tīreļa laipa
Purvu diena un fotoizstāde „Iepazīsti Latvijas purvus!”

10. septembrī notika Latvijas Dabas fonda „Purvu” projekta organizētā Purvu diena. Kāpēc tieši Purvu diena?  Vēlējāmies visiem interesentiem parādīt, ka purvs – tā ir CITA PASAULE, ko ir vērts iepazīt tuvāk. Kādam tas ir tālas bērnības atmiņas, citam vieta, kur reizi gadā iebrist dzērvenēs, bet tik daudziem vēl jauna, neredzēta un neiepazīta pasaule.

Uz Purva dienu tika aicināti galvenokārt Rīgas un  Cenas tīrelim tuvāko pagastu bioloģijas un dabas zinību skolotāji, VITILAS gidi, projekta sadarbības partneri un citi interesenti. Purvu dienas norise, saprotams, notika īstā purvā, jo tikai tur patiesi var iepazīt purva burvību. Viesi tika aicināti uz jauno Cenas tīreļa purva laipu. Entomoloģijas (Mārtiņš Kalniņš), ornitoloģijas (Aivars Petriņš) un botānikas (Māra Pakalne) ekspertu vadībā varēja daudz uzzināt par šo Eiropā  jau prioritāri aizsargājamo biotopu, kuru mēs Latvijā pagaidām vēl varam skatīt nereti. Daudzviet citur Eiropā purvi jau ir iznīcināti, tos norokot kūdras ieguvei.

Viens no pasākuma galvenajiem mērķiem bija – piesaistīt interesentus, kuri varētu un gribētu kļūt par gidiem, lai varētu ar šo interesanto biotopu iepazīstināt arī daudzus citus.

Tos, kuri tā arī nesaņemsies doties uz īstu purvu, aicinām uz fotoizstādi „Iepazīsti Latvijas purvus!”, kas Purvu dienas ietvaros tika atklāta Olaines Vēstures un mākslas muzejā. Te izstādīti turpat 90 fotogrāfijas, kuru autori ir dažādu nozaru bioloģijas eksperti – ornitologi, entomologi, botāniķi, un kuru ikdienas darba gaitas saistītas ar purvu. Īpašs stends veltīts arī 2007. gada augam – apaļlapu rasenei. Te var apskatīt arī nelielus fragmentiņus no īstā purva un iepazīt raksturīgākos purva augus. Izstāde būs atvērta līdz oktobra vidum (darbojas arī sestdienās, pirmdienās slēgts).

19. oktobrī līdzīga Purva diena notiks arī Kurzemes pusē Ventspilī ar ekskursiju uz tikko tapušo Vasenieka purva laipu.

Foto: Valda Baroniņa Foto: Valda Baroniņa Foto: Valda Baroniņa

Purvu dienas norise Cenas tīrelī un izstāde Olaines vēstures un mākslas muzejā

Valda Baroniņa