Atklāta purva laipa Cenas tīrelī
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Jaunas purva laipas un skatu tornis Cenas tīrelī

15. jūnijā Latvijas Dabas fonds un Rīgas meža aģentūra aicināja uz dabas lieguma „Cenas tīrelis” purva laipas un skatu torņa atklāšanu. 5 km garā purva laipa veidota, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar savdabīgi skaisto purva pasauli.

Jaunas purva laipas un skatu tornis uz Cenas tīrelī

15. jūnijā Latvijas Dabas fonds un Rīgas meža aģentūra aicināja uz dabas lieguma „Cenas tīrelis” purva laipas un skatu torņa atklāšanu. 5 km garā purva laipa veidota, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar savdabīgi skaisto purva pasauli. Tā, protams, nav vienīgā purva laipa Latvijā (ir taču arī Ķemeru un Teiču laipas), bet tuvākā Rīgai gan. Laipas veidotāji cer uz apmeklētāju sapratni un saudzību, jo laipa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā un viss tur sastopamais saudzējams jo sevišķi. Mērojot ceļu pa savulaik vienu no lielākajiem Latvijas purviem, var uzzināt gan purva veidošanās vēsturi, gan iepazīt purva augu un dzīvnieku pasauli, bet no 6 m augstā skatu torņa purvā – vērot putnus vai vienkārši baudīt lielisko purva ainavu.

Laipas un torņa atklāšanas pasākumā īsas uzrunas teica Rīgas Meža aģentūras direktors Jānis Vazdiķis, Babītes pagasta izpilddirektore Vita Pūķe un Olaines Mākslas un vēstures muzeja

Tornis Cenas tīrelī

direktore Ārija Spuņģe. Daudz pateicības vārdu par kvalitatīvu darbu tika veltīts laipas un torņa būvētājam meistaram Jurim Segliņam ar saviem diviem palīgiem. Laipas atklāšanas un lentes griešanas gods tika uzticēts Jānim Vazdiķim. Dodoties pirmajā ekskursijā pa laipu, Latvijas Dabas fonda Purva projekta pārstāvji visiem laipas atklājējiem dāvināja purva ceļvedi ar krāsainiem augu un dzīvnieku attēliem, lai laipas gājējiem vieglāk iepazīt ceļā redzamo un varbūt arī neredzamo, kas slēpjas cilvēka acīm, bet tāpēc aplūkojami bilžu noteicējā. Ekskursijas laikā projekta vadītāja Māra Pakalne, ornitoloģijas eksperts Aivars Petriņš un bezmugurkaulnieku eksperts Mārtiņš Kalniņš iepazīstināja ar dabas vērtībām purvā. Visiem laipas atklājējiem bija iespēja arī piedalīties konkursā „Vērīgākais laipas atklājējs”, kurā starp acīgākajiem un vērīgākajiem izrādījās Gundega Freimane no Dabas aizsardzības pārvaldes, Mudīte Paegle no Latvijas Radio 1 un vēl vairāki laipas gājēji.

Laipas veidotāji izsaka cerību, ka šo laipu apmeklēs ieinteresēti un dabu mīloši cilvēki – skolēni un skolotāji, ģimenes, kuras vienmēr grib redzēt ko jaunu un interesantu, vienkārši dabu mīloši cilvēki vai noguruši pilsētnieki, kuri cer dabas skaistumā un klusumā smelties spēkus.

Purva laipu un torni ierīkojis Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba Purvu projekta ietvaros. Būvniecību finansēja Eiropas Komisijas LIFE-Daba programma un Rīgas Meža aģentūra.

Kā atrast Cenas tīreļa purva laipu? 6 km no Rīgas apvedceļa pa Rīgas - Liepājas šoseju līdz autobusa pieturai “Annas” un tad pa kreisi 6,5  km cauri Cielavām līdz norādei pa kreisi “Cenas tīrelis. Purva laipa”. Karte ar novietojumu Rīgas rajonā aplūkojama šeit.

Vairāk fotogrāfijas no purva laipas atklāšanas pasākuma var aplūkot šeit

Valda Baroniņa