Notikusi purvu diena Kurzemē
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Vasenieku purva laipa

Purvu diena Kurzemē

19. oktobrī arī kurzemniekiem bija iespēja piedalīties Latvijas Dabas fonda „Purvu” projekta organizētajā Purvu dienā. Tieši Ventspils apkārtnē atrodas Kurzemē lielākais purvu masīvs – dabas liegums “Stiklu purvi”,

Vasenieku purva laipa
Purvu diena Kurzemē

19. oktobrī arī kurzemniekiem bija iespēja piedalīties Latvijas Dabas fonda „Purvu” projekta organizētajā Purvu dienā. Tieši Ventspils apkārtnē atrodas Kurzemē lielākais purvu masīvs – dabas liegums “Stiklu purvi”, uz kurieni arī veda Purva dienas ekskursijas maršruts. Bet sākās viss Ventspils muzejā ar fotoizstādes “Iepazīsti Latvijas purvus” atklāšanu. Purvi vienmēr ir izraisījuši cilvēkos interesi – gan ar savu noslēpumaino skaistumu, mazāk pazīstamajiem augiem un dzīvniekiem, gan ar dzērvenēm, gan, protams, ar to praktisko izmantošanu kūdras iegūšanai. Atsaucība no kurzemniekiem bija liela, pasākumā piedalījās daudzu Ventspils un Talsu rajonu skolu bioloģijas skolotāji, lai uzzinātu ko jaunu un varētu uz šo interesanto biotopu vest citus - gan skolēnus, gan citus purva laipas apmeklētājus.

Kā pasākuma ievadvārdos atzina Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa – ir labi, ja par purvu visu interesanto sāk stāstīt un rādīt jau bērniem, rosinot viņu interesi arī ar praktiskām nodarbībām dabā, lai vēlāk nerodas stereotipiskie aizspriedumi par purvu. Ar stāstījumiem par purvu veidošanos Latvijā un par kukaiņiem purvā iepazīstināja “Purvu” projekta vadītāja Māra Pakalne un entomologs Voldemārs Spuņģis, bet Vasenieku purvā par putniem stāstīja ornitologs Aivars Petriņš. Gājiens pa nesen izveidoto purva laipu izvērsās gana aizraujošs, jo gājējiem bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ne tikai priecātos par purva ainavu, bet lai paspētu aizpildīt arī Vasenieku purva laipas gājēja novērojumu lapu. Vērīgākie laipas gājēji pasākuma noslēgumā tika apbalvoti – dzērvenes pūdercukurā vēlreiz atgādinās dalībniekiem par purvu un tā veltēm.

Skolu pārstāvji varēja saņemt Latvijas Dabas fonda “Purvu” projekta dāvinātos materiālus par purviem, to veidošanos un  iemītniekiem, bet krāsaino bilžu ceļvedi ar purvu augu uz dzīvnieku attēliem saņēma katrs purva dienas dalībnieks, lai nākamajā sezonā, kad laipa un skatu tornis būs pilnībā pabeigti, varētu uz Vasenieku purvu aicināt vēl jaunus purva laipas gājējus.

 Vasenieku laipa ar apmeklētājiem Izstāde Ventspils muzejā Tik interesanti zinoša gida pavadībā!

Plašāku informāciju par projektu “Purvi” skatīt šeit

Valda Baroniņa, projekta “Purvi” informācijas koordinatore