ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes darba grupas augustā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Notiks ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas darba grupu sanāksmes

2009. gada 12. un 14. augustā Vides ministrijas 13.gs. telpā notiks Latvijas Dabas fonda projekta „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā” biotopu darba grupu sanāksmes.

Augustā plānoto darba grrupu sanāksmju grafiks:

12. augusts, 9.00 – Mežu biotopu darba grupa, darba grupas vadītājs Viesturs Lārmanis

14. augusts, 9.00 – Purvu un virsāju biotopu darba grupa, darba grupas vadītāja Liene Salmiņa

20. augusts, 9.00 – Piekrastes biotopu darba grupa, darba grupas vadītāja Ieva Rove

21. augusts, 9.00 – Zālāju biotopu darba grupa,darba grupas vadītāja Solvita Rūsiņa

                      14.00 – Atsegumu biotopu darba grupa, darba grupas vadītāja Lelde Eņģele

                      15.30 – Saldūdeņu biotopu darba grupa, darba grupas vadītāja Lelde Eņģele

Visas darba grupas notiks Vides ministrijā (Peldu ielā 25) 13. gs. zālē.

Darba grupās paredzēts uzklausīt ar šīm biotopu grupām saistītu speciālistu viedokļus par konkrēto biotopu identificēšanu atbildstoši Latvijas situācijai. Darba grupās ietilpst projekta vadītājs un zinātniskā asistente, metodikas teksta autori un Vides ministrijas pārstāvji.

Darba grupu sanāksmes ir atklātas un tajās aicināts piedalīties ikviens interesents. Dalība šīm sanāksmēm jāpiesaka vismaz vienu dienu pirms konkrētās darba grupas norises, sūtot ziņu uz e-pastu ruta.sniedze@ldf.lv vai pa telefonu 67509989.

Atgādinām, ka projekta „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā” mērķis ir nodrošināt visā valstī vienotas, ekspertu, vides nevalstisko organizāciju un vides aizsardzības institūciju akceptētas ES nozīmes biotopu (ES Direktīvas 92/43/EEC 1. pielikuma biotopu) noteikšanas metodikas izstrādi un tās pieejamību visu līmeņu ekspertiem un plānotājiem rokasgrāmatas formātā. Vairāk informācijas par projektu un tā aktualitātēm meklēt http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=29230 .

 

 

Rūta Sniedze
Latvijas Dabas fonds

24.07.2009.

                                                                    

        Projekts tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas