SNOWBAL
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

SNOWBAL – Saving the Sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically

Projekta norises laiks

2011. gada 1. jūnijs – 2013. gada 30. decembris

Vadošais partneris

Uppland Foundation (Zviedrija)

Partneri

Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds

Finansētāji

Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam www.centralbaltic.eu

Projekta norises vieta

Visa Latvija un Baltijas Jūras Reģions

Kontaktinformācija

Projekta vadītājs

Baiba Strazdiņa

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

baiba.strazdina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija

Projektā iesaistītās saimniecības:

ZS "Vekši"
ZS "Lielkrūzes"
ZS "Valti"
ZS "Krastiņi"

Projekta informatīvie materiāli

Projekta aktualitātes

Projekta mājas lapa

Projekta ilgtermiņa mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par ilgtspējīgām apsaimniekošanas metodēm, kas samazina barības vielu noteci uz Baltijas jūru. SNOWBAL mērķis ir parādīt, ka saimniekošana, ekoloģisko funkciju saglabāšana, dabas aizsardzība un bizness var tikt apvienoti, saimniekojot ilgtspējīgi.

Projekta kopsavilkums

Lauksaimniecības intensifikācija ir galvenais Baltijas jūras eitrofikācijas cēlonis, un tā izraisa arī dabas daudzveidības samazināšanos lauku ainavā. Ekonomiski efektīvas un videi draudzīgas saimniekošanas metodes ir ļoti nepieciešamas, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi. Īpaši aktuāla šī problēma ir Baltijas valstīs, kur šobrīd notiek lauksaimniecības intensifikācija. WWF Zviedrija jau ilgstoši ir darbojušies dabai draudzīgu metožu izstrādei lauksaimniecībā. Izstrādātās metodes nepieciešams apkopot un izplatīt. SNOWBAL projekts, veicinot izstrādāto metožu plašāku izplatīšanu, veicinās Baltijas jūras kvalitātes uzlabošanos, saglabās un palielinās dabas daudzveidību lauku ainavā, kā arī veicinās reģionālo attīstību.

Sagaidāmie rezultāti

 • Palielināta sabiedrības informētība par SNOWBAL metodēm;
 • Informācija par SNOWBAL metodēm izplatīta vietējo interešu grupu starpā;
 • Notikusi zināšanu un pieredzes pārnese starp valstīm un ekspertiem;
 • Projektā izmantota labākā pieejamā informācija par videi draudzīgu saimniekošanu;
 • Identificētas problēmas metožu ieviešanai un risinājumi piedāvāti;
 • SNOWBAL metodes tiek ieviestas saimniekošanā ikdienā;
 • Palielināta lēmumu pieņēmēju un institūciju informētība par metodēm, kas veicinājis labāku sadarbību Lauku attīstības plānošanas procesā.

Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem, līdzdarbojas sekojošu projekta komponenšu ieviešanā:

 • WP1 – Projekta vadība un koordinācija;
 • WP2 – Komunikācija;
 • WP3 – Metožu analīze un attīstība;
 • WP4 – Sabiedrības apziņas veicināšana un zināšanu pārnese.

Projekta kopējais budžets 750 878 €, no tā ERDF: 581 489 €

 Projekta informācija angļu valodā (1.48 MB)

Šajā mājas lapā iekļautie materiāli ir Latvijas Dabas fonda viedoklis un Vadošā Institūcija nav atbildīga par to saturu.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs