Baltijas grīšļu ķauķis
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā (projekta akronīms: Baltic Aquatic Warbler/Baltijas grīšļu ķauķis)

Projekta norises laiks

2010. gada septembris - 2015. gada augusts

Izpildītājs

Baltijas Vides Forums-Lietuva

Partneri

Latvijā: Latvijas Dabas fonds

Lietuvā: a/s "Goldengrass", Žuvintas biosfēras rezervāta administrācija, Valsts mežsaimniecības uzņēmums, Kretinga

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, projekta partneri

Projekta norises vieta

Latvijā: dabas parks "Pape", dabas liegums "Liepājas ezers".

Lietuvā: četras teritorijas (Tyrai, Žuvintas, Tulkiarage, Šyša).

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Žymantas Morkvėnas (Baltijas Vides Forums-Lietuva)

LDF daļas vadītājs – Jānis Reihmanis

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

janis.reihmanis@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mājas lapa: www.meldine.lt

Projekta mērķi:

  • atjaunot grīšļu ķauķa ligzdošanai nozīmīgus biotopus;
  • veicināt nozīmīgu biotopu uzturēšanas ekonomisku un sociālu motivāciju, lai nodrošinātu to ilglaicīgu apsaimniekošanu;
  • veicināt atbilstošu demonstrāciju un agrovides pasākumu ieviešanu, lai palielinātu grīšļu ķauķa ligzdošanai piemēroto biotopu platību;
  • veicināt sabiedrības izpratni par grīšļu ķauķa aizsardzību un tai nepieciešamajiem pasākumiem, kā arī par sugas ekoloģiju.

Latvijas Dabas fonds projektā nodrošinās grīšļu ķauķa ligzdošanai un migrācijai nozīmīgu biotopu atjaunošanu dabas parka „Pape” un dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā.

Biotopu atjaunošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai paredzēts veikt grīšļu ķauķu (arī citu apdraudētu pļavās ligzdojošu sugu – griezes un ķikuta) un veģetācijas monitoringu. Iegūto pieredzi un secinājumus plānots prezentēt projekta ietvaros organizētā starptautiskā zinātniskā konferencē. Tāpat paredzēta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar to valstu dabas aizsardzības speciālistiem, kurās sastopamas ligzdojošas grīšļu ķauķa populācijas (Polija, Baltkrievija, Vācija, Krievijas Kaļiņingradas apgabals).   

Projekta ietvaros paredzēts plašs sabiedrības informēšanas darbs – informācijas stendu uzstādīšana projekta teritorijās, sanāksmes pašvaldībās, individuālas konsultācijas ar zemju īpašniekiem, mājaslapas izveide, drukāto informatīvo materiālu sagatavošana (bukleti, kalendāri, grāmata bērniem u.c.).

Projekta jaunumi

20.09.2014. LDF eksperti iepazīstas ar grīšļu ķauķa apsaimniekošanas pieredzi Francijā

Projekta publikācijas

Grīšļu ķauķa aizsardzība zemajos purvos un palieņu pļavās (7.95 MB)

 

   

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs