Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos

Projekta norises laiks

2013.gada 1.augusts – 2015.gada 31.decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

-

Finansētāji

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Projekta norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs

Ģirts Strazdiņš, LDF

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

girts.strazdins@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:
Stiprināt pilsonisko sabiedrību un veicināt sabiedrības interesēm un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu lēmumu pieņemšanu, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos.

Galvenie plānotie pasākumi:
 - aktīva līdzdarbība visu nozīmīgāko valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
 - publiskās pārvaldes darbību uzraudzība un sadarbība ar dažādām interešu grupām;
 - kvalitatīva vides un dabas daudzveidības aizsardzības interešu pārstāvniecība Latvijas prezidentūras EP laikā 2015.gadā, sadarbojoties ar Eiropas Vides biroju.

Projekta jaunumi

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs