Struktūra
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 LDF struktūra

Dibinātāju sapulce

58 dibinātāji - sanāksmes vismaz reizi trijos gados, lemj par LDF stratēģiju un ievēl Padomi

Padome

7 vēlēti Padomes locekļi un Valde lemj par ikdienas LDF aktivitātēm un projektiem. Padome ievēl Valdi un Padomes priekšsēdētāju. LDF Padomes sēdes

Valde

LDF izpildinstitūcija, ko apstiprina Padome. Valde atbild par LDF biroja darbu, koordinē projektu ieviešanu un veic administrācijas funkcijas

Projektu vadītāji

Projektu vadītājus apstiprina Padome, arī īstenojamo projektu virzienus.

 LDF vadība un darbinieki  

Padomes locekļi

Inga Račinska - priekšsēdētāja, Liene Auniņa, Lelde Eņģele, Ivars Kabucis, Jānis Ķuze, Aivars Petriņš, Jānis Priednieks

Valde

Ģirts Strazdiņš

Darbinieki

~30 personas: projektu vadītāji, eksperti, asistenti, grāmatveži. Vairāk skatīt sadaļā: darbinieki

Darbinieki

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs