Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija un dabas aizsardzības institūciju personāla apmācība

Projekta norises laiks

02.10.2013.-09.12.2013.

Izpildītājs

LDF

Partneri

-

Finansētāji

Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta norises vieta

LV

Projekta vadītājs

Inese Gmizo-Lārmane

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

Inese.gmizo-larmane@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Projekta mērķis: Aktualizēta Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma (BDMP) un noorganizēta dabas aizsardzības institūciju personāla apmācība.

Projekta uzdevumi:

1. Izvērtēt BDMP atbilstoši datu piegādei A17 ziņojumam un A12 ziņojumam konstatētajiem BDMP trūkumiem;

2. Izvērtēt BDMP atbilstoši vajadzībām, ko nosaka Eiropas Komisijas vadlīnijas A17 un A12 ziņojumu sagatavošanai;

3. Izstrādāt Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas Fona monitoringa pasākumu sarakstu;

4. Aktualizēt atsevišķas BDMP metodikas:
4.1. aktualizēt Natura 2000 monitoringa metodikas putnu, sikspārņu, bezmugurkaulnieku, abinieku un rāpuļu monitoringam; 
4.2. aktualizēt fona monitoringa metodikas putnu, sikspārņu (ziemojošie sikspārņi, t.sk. metodes aprobācija, detektoru uzskaites, migrējošo sikspārņu uzskaites Papes stacionārā), abinieku un rāpuļu monitoringam;
4.3. aktualizēt Natura 2000, Fona un Speciālā monitoringa metodikas šādām zīdītājdzīvnieku sugām: Lepus timidus, Castor fiber, Canis lupus, Ursus arctos, Lutra lutra, Martes martes, Lynx lynx, Mustela putorius;

5. Veikt Dabas aizsardzības institūciju darbinieku (40-45 darbinieku) apmācību BDMP ieviešanas jautājumos:

6. Sastādīt BDMP izpildes kalendāro pārskatu;

7. Sastādīt BDMP izpildei piesaistāmo darbaspēku un izmaksu (sadaļām, kurām ir izstrādātas metodikas) pārskatu;

8. Sagatavot aprakstu par A17, A12 ziņojumu sasaisti ar citiem monitoringiem;

9. Sagatavot BDMP trūkumu izvērtējumu un nepieciešamo labojumu ieteikumus atbilstoši Natura 2000 teritoriju datu formu atjaunošanas vajadzībām;

10. Aktualizēt Natura 2000 monitoringā paredzēto biotopu platību monitoringa aprakstu un sagatavot izvērtējumu par biotopu platību monitoringa iespējamu iekļaušanu augu un biotopu fona monitoringā;

11. Sagatavot aprakstu par monitoringa veicēju kvalifikācijas uzturēšanas procesu.

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs