Biotopu metodikas izstrāde
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā

Projekta norises laiks

2009. gada 1. jūnijs – 2010. gada 28. februāris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneris

Vides ministrija

Finansētāji

Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzekļi

Projekta norises vieta

Visa Latvija

Projekta vadītājs

Ainārs Auniņš

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

dubults@lanet.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt visā valstī vienotas, ekspertu, vides nevalstisko organizāciju un vides aizsardzības institūciju akceptētas ES nozīmes biotopu (ES Direktīvas 92/43/EEC 1. pielikuma biotopu) noteikšanas metodikas izstrādi un tās pieejamību visu līmeņu ekspertiem un plānotājiem rokasgrāmatas formātā.

Sasniedzamie rezultāti

Plānotie sasniedzamie rezultāti ir izstrādāta visai Latvijai vienota, uz Latvijas un Boreālā reģiona labāko pieredzi balstīta, ekspertu, vides nevalstisko organizāciju un vides aizsardzības institūciju akceptēta ES nozīmes aizsargājamo biotopu noteikšanas metodika. Metodika pieejama visu līmeņu plānotājiem un ekspertiem rokasgrāmatas formātā. Uz zinātniskiem pamatiem izstrādātā un lauka apstākļos pārbaudītā metodika būtiski samazinās neprecizitātes un kļūdas, kā arī eksperta subjektivitāti, biotopu noteikšanā. Tādejādi tiks stiprināts teritoriālās plānošanas process un uzlabota pārvaldība. Aktuāla, Latvijas situācijai un dabas apstākļiem aprobēta biotopu noteikšanas metodika būs neatsverams papildus palīglīdzeklis teritorijas plānošanas procesā.

Galvenie plānotie pasākumi

  1. Ievada seminārs
  2. Pieredzes apmaiņa Igaunijā un Zviedrijā
  3. Metodikas teksta izstrāde un aprobācija
  4. Darba grupu sanāksmes
  5. Ekspertu kalibrācijas seminārs
  6. Rokasgrāmatas izdošana un izplatīšana
  7. Noslēguma seminārs

SLUDINĀJUMI

PROJEKTA AKTUALITĀTES

BIOTOPU NOTEIKŠANAS ROKASGRĀMATA

SANĀKSMJU PROTOKOLI

PROJEKTA SEMINĀRU MATERIĀLI

Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Norvēģijas finanšu instrumenta.

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs