D1 Apsaimniekošanas pasākumu monitorings/Monitoring of the management actions
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Gruntsūdens līmeņa mērīšanas aku rinda Cenas tīrelī. 2005.gada vasara.

Groundwater monitoring wells in Cena Mire.

 

© M. Pakalne

Gruntsūdens līmeņa mērīšanas aka Cenas tīrelī. 2005. gada ziema.

Groundwater monitoring wells in Cena Mire in winter 2005.

 

 © M. Pakalne

Gruntsūdens mērīšanas aka ar cepurīti. Šādas akas ir uzstādītas visās projekta vietās.

Groundwater monitoring wells. Such wells ar in all project sites.

 

© A. Indriksons

Kūdras paraugu ievākšana un izpēte Cenas tīrelī.

Peat coring in Cena Mire.

 © M. Pakalne

Gruntsūdens līmeņa mērīšana Klāņu purvā, 2006. gada ziema.

Groundwater monitoring in Klani Mire in winter 2006.

 

© M. Pakalne

 © M. Pakalne

Mērījumi Cenas tīreļa degradētajā daļā. 2005. gads.

Groundwater monitoring in the degraded habitats in Cena Mire.

 

 

 

2007. gada vasarā Vasenieku purvā veikta aizsprostu būve uz meliorācijas grāvjiem purvā. Sākas gruntsūdens līmeņa izmaiņas.

Hydrological monitoring area in Vaseniki Mire.

© V. Baroniņa

Gruntsūdens līmeņa izmaiņas Vasenieku purvā notiek strauji - jau pēc dažiem mēnešiem to pašu vietu nevar pat pazīt.

The same ydrological monitoring area in Vasenieki Mire 3 month after dam building.

© V. Baroniņa

Monitoringa stends Cenas tīrelī, kur uzskatāmi redzams, kā mainās gruntsūdens līmenis grāvju aizdambēšanas rezultātā.

Information board  about monitoring in Cena Mire.

© V. Baroniņa

Agris Āboliņš demonstrē Purva dienas dalībniekiem, kā notiek gruntsūdens līmeņa mērīšana Vasenieku purvā.

Agris Āboliņš demonstrates the groundwater monitoring well.

© V. Baroniņa

Gruntsūdens līmeņa mērīšanas aku rinda Klāņu purvos.

Grounwater monitoring in Klani Mire.

© G. Balodis

Klāņu purvu meliorācijas grāvji pusgadu pēc aizsprostu būves 2008. gada martā.

Six month after dam building in Klani Mire.

© G. Balodis

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!