MARMONI
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (projekta akronīms: MARMONI)

Projekta norises laiks

2010. gada oktobris - 2015. gada marts

Izpildītājs

Baltijas Vides Forums-Latvija

Partneri

Latvijā: Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde

Igaunijā: Baltijas Vides Forums-Igaunija un Igaunijas Jūras institūts

Somijā: Somijas Vides institūts un Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts

Zviedrijā: Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

Finansētāji

Eiropas Komisijas LIFE+ programma, projekta partneri u.c. donori

Projekta norises vieta

Baltijas jūra

Projekta vadītāji

LIFE+ projekta vadītāja - Heidrun Fammler (Baltijas Vides Forums-Latvija)

LDF daļas vadītājs - Ainārs Auniņš

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

dubults@lanet.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

         

Galvenais projekta mērķis: izstrādāt inovatīvu pieeju, lai novērtētu jūras bioloģisko daudzveidību un tās aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu cilvēka ietekmes apmērus. Projekta ietvaros tiks izstrādāta inovatīva jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringa un novērtējuma pieeja, balstoties uz vienotu indikatoru sistēmu; kā arī praksē tiks pārbaudītas un izvērtētas monitoringa un novērtējuma metodes. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Baltijas jūrā Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvi ekonomiskajās zonās. Projektā ir plānots piemērot reģionālo pieeju, veicot jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringu, kā arī īstenot pārrobežu sadarbības principus, novērtējot jūras bioloģisko daudzveidību Baltijas jūrā.

Latvijas Dabas fonds projektā nodrošinās projektam nepieciešamo putnu datu ievākšanu un analīzi, putnu monitoringa metožu efektivitātes salīdzinājumu un ar putniem saistīto indikatoru izstrādi, kā arī vadīs projekta aktivitātes „Bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas demonstrēšana” īstenošanu.

Sīkāku informāciju par projekta gaitu un rezultātiem lūdzam skatīt projekta mājas lapā http://marmoni.balticseaportal.net