Zooloģijas muzejs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

LU Zooloģijas muzejs


Adrese: Kronvalda bulv. 4, Rīgā, LV-1842
Tālrunis: 7325669
Muzeja vadītājs Aivars PETRIŅŠ; e-pasts:
buteo@lanet.lv
Krājuma glabātāji:
Andris PITERĀNS
Mudīte RUDZĪTE
Madars BERGMANIS
Māris CINĪTIS
Viesturs VINTULIS
Restaurētājs: Valdis ROZE

Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs dibināts 1920. gadā, kad Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē izveidoja Sistemātiskās zooloģijas institūtu un Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu. Zooloģisko preparātu pamatfondus veidoja no vecā Rīgas Politehniskā institūta Zooloģijas un zivkopības kabineta pārņemtās kolekcijas. No 1920. gada jūnija, kad izdarīts pirmais ieraksts inventārgrāmatā, muzeja kolekcijas nepārtraukti papildinājušās.


Ievērojamākie eksponāti no vecākajiem laikiem:

 • Latvijas valsts prezidenta J. Čakstes muzejam dāvinātais mežakuiļa izbāzenis
 • barona H. Laudona putnu ādiņu kolekcija (161 suga)
 • tropisko putnu kolekcija
 • H. Šleša, H. Pētersona, Ā. Butuļa gliemju kolekcijas
 • plaši pārstāvētās kukaiņu kolekcijas, to skaitā: K. Bonga tauriņi, J. fon Kennela, K. Zīberta tauriņi un vaboles, A. Vāla un E. Reitera vaboles, J. Nolkena Eiropas tauriņi

  Nozīmīgākie uzkrājumi pēc II Pasaules kara:

 • līdzstrādnieku V. Šmita, V. Tumša un E. Ozoliņa kukaiņu kolekcijas
 • papildinātas putnu ādiņu un olu kolekcijas
 • putnu ekspozīcija
 • A. Slaņķa kolekcionētie Klusā okeāna jūru dzīvnieki.  Kopš 1990. gada 23. janvāra Zooloģijas muzejs iekļauts LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja sastā- vā. Muzeja kolekcijās kopumā glabājas ~400 000 vienības. Muzeja līdzstrādnieki piedalās mācību darbā, lasot lekcijas un vadot vasa-ras mācību prakses,  kā arī sniedz konsultācijas entomoloģijā, malako-loģijā un ornitoloģijā. Šajās zooloģijas nozarēs muzeja speciālistu vadībā studentiem ir iespēja izstrādāt bakalaura un maģistra darbus.

  Zooloģijas muzeju var apmeklēt ne tikai esošie bioloģijas fakultātes studenti, bet arī tie, kas cer par tādiem kļūt, kā arī visi, kam ir interese par dabu.  Apmeklētājiem:

  muzeja eksponātu apskate notiek ekskursiju veidā, kuras iepriekš jāpiesaka pa tālruni: 7325669.

 •  

   

  Ziedo Latvijas dabai!

  Vārds
  E-pasts
  Komentārs

   

  Eiropas vides birojs