Dabas aizsardzības plāni
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

DAP izstrāde dabas liegumam "Mugurves pļavas"

Šeit uzskaitīti visi dabas aizsardzības plāni, kurus izstrādājis Latvijas Dabas fonds. Klikšķinot uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukuma jūs uzzināsiet daudz vairāk par katru konkrēto vietu kā arī atradīsiet Dabas aizsardzības plāna pilno versiju (pdf formātā).

2013. gads

Dabas liegums "Sātiņu dīķi"/Lelde Eņģele

2012. gads

Natura 2000 teritorija "Zaņas lejtece"/Lelde Eņģele

2011. gads

Dabas liegums "Aizkraukles purvs un meži"/Valda Baroniņa
Dabas liegums "Melnā ezera purvs"/Valda Baroniņa
Dabas liegums "Rožu purvs"/Gundega Freimane
Dabas liegums "Aklais purvs"/Jānis Reihmanis

2010. gads

Dabas liegums "Zaļezera purvs"/Liene Auniņa
Dabas liegums "Skujaines un Svētaines ieleja"/Liene Auniņa
Dabas liegums "Līvbērzes liekņa"/Liene Auniņa

2008. gads

Dabas liegums "Pavilostas pelekā kāpa"/Ieva Rove
Moricsalas rezervāts/Jānis Reihmanis
Grīņu rezervāts/Liene Salmiņa
Rāznas nacionālais parks/Ieva Rove

2007. gads

Dabas liegums "Svētes ieleja"
Dabas liegums "Daugava pie Kaibalas"

2006. gads

Dabas liegums "Burgas pļavas"
Dabas parks "Vilce"
Dabas liegums "Rūjas paliene"
Dabas liegums "Stiklu purvi"
Dabas liegums "Klāņu purvs"
Dabas liegums "Lielie Kangari"
Dabas liegums "Pededzes lejtece"
Dabas liegums "Tebras ozolu meži"
Dabas liegums "Lielupes palienes pļavas"

2005. gads

Dabas liegums "Ābeļi"
Dabas liegums "Burtnieku ezera pļavas"
Dabas liegums "Mugurves pļavas"
Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
Dabas liegums "Kalnciema pļavas"
Dabas liegums "Vidusburtnieks"
Dabas liegums "Cenas tīrelis"
Dabas liegums "Vesetas palienes purvs"
Dabas liegums "Čužu purvs"
Dabas liegums "Nīcas īvju audze"
Dabas liegums "Plieņciema kāpa"
Dabas liegums "Posolnīca"
Dabas liegums "Stompaku purvi"
Dabas liegums "Rucavas īvju audze"

2004. gads

Dabas liegums "Baltezera purvs"
Dabas liegums "Gaviezes āmuļi"
Dabas liegums "Lielupes grīvas pļavas"
Dabas liegums "Sakas grīņi"
Dabas liegums "Virguļicas meži"
Dabas parks "Numernes valnis"

 2003. gads

Dabas liegums "Dēliņkalns"
Dabas liegums "Gruzdovas meži"
Dabas liegums "Korneti-Peļļi"
Dabas liegums "Milzukalns"
Dabas liegums "Jaunciems"
Potenciālais dabas parks "Ogres Zilie kalni"

Purva biotopu aizsardzības plāns

2002. gads

Dabas liegums "Lieluikas un Mazuikas ezers"
Beberbeķu dabas parks

 2001. gads

Ādažu poligons

1999. gads

Engures ezera dabas parks

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs