Noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Dienasgrāmata

Projekta „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā” ietvaros no š.g. 24. septembra līdz 26. septembrim notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju. Braucienā piedalījās projekta vadītājs, kā arī astoņi no rokasgrāmatas tekstu autoriem.

1. diena - 24.09.

Agri no rīta notika izbraukšana no Rīgas. Jau 10-os bijām Tartu, kur Tartu Universitātes Botāniskā dārza telpās notika mūsu tikšanās ar profesoru Jaanus Paal un viņa kolēģēm Anneli Palo un Elle Roosaluste, kā arī Igaunijas Dabas fonda pārstāvi Erik Leibak. Tikšanās laikā apmainījāmies ar pieredzi abās valstīs praktizētājā ES nozīmes biotopu interpretācijā. Diskusijā tika skarti visi LV un EE sastopamie ES nozīmes biotopi, īpašu uzmanību veltot sarežģītāko jautājumu iespējamiem risinājumiem. Diskusija ilga līdz vēlai pēcpusdienai, kad brauciena dalībnieki devās uz Tallinu, kur iekārtojās viesnīcā.

 

Tikšanās ar Igaunijas kolēģiem

Ieva, Ivars un Jaanus Pall

 

 

2. diena - 25.09.

Diena tika veltīta sanāksmei Igaunijas Vides ministrijā. Tikāmies ar šīs ministrijas pārstāvēm Merit Otsus un Kadri Möller, kuras ir atbildīgas par Biotopu Direktīvas ieviešanu valstī un Natura 2000 sistēmu. Sarunas laikā tika apspriesti vispārējie ES nozīmes biotopu interpretācijas jautājumi, t.sk. ekspertu kalibrācija abās valstīs un iespējas sadarboties. Diskusija tika veltīta arī biotopu kartēšanas, Natura 2000 monitoringa organizēšana un valsts mēroga biotopa monitoringa programmu attīstībai, metodiskajiem jautājumiem un problēmām Igaunijā un Latvijā.

Lahemaa nacionālajā parkā

Diskusija ar Igaunijas Vides ministrijas pārstāvjiem

 

 

 3. diena - 26.09.

Kopā ar Igaunijas Vides ministrijas pārstāvjiem apmeklējām Lahemaa nacionālo parku, kurā pārstāvēti gan purvu un mežu, gan arī piekrastes un zālāju biotopi. Ekskursijas laikā apmeklējām dažādus ES nozīmes biotopus, diskutējām par to interpretāciju un monitoringu, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem. Diskutējām par Boreālā reģiona valstu biotopu interpretācijas semināru potenciālu organizēšanu, kā arī Latvijas un Igaunijas biotopu ekspertu kopīgu interkalibrācijas semināru ar biotopu apmeklēšanu dabā rīkošanas iespējām. Vakarā brauciena dalībnieki atgriezās Rīgā.

 Fotogrāfiju autors: Ainārs Auniņš

 Ainārs Auniņš 

Projekts tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs