Brošūra krievu valodā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Brošūras par dabas aizsardzības sistēmu krievu valodā sagatavošana

Projekta norises laiks

2008. gada augusts - 2008. gada oktobris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Finansētājs

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vietas

visa Latvija

Projekta vadītāja

Stella Aļukeviča

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

stella@ldf.lv

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

LVAF      

Latvijā krievvalodīgo īpatsavrs ir ap 40% no kopējā iedzīvotāju skaita. Latviešu valodu viņi pārvalda ļoti dažādā līmenī, bet ir svarīgi, lai arī krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji pareizi uztvertu un saprastu ar dabas aizsardzību un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, likumus, zinātu savus pienākumus un prastu izmantot tiesības. Tā kā specifisku informāciju cilvēki labāk uztver dzimtajā valodā, tad būtu ieteicams sagatavot uzziņas materiālu arī krievu valodā. Šādas brošūras sagatavošana veicinātu nozīmīgas sabiedrības daļas piesaistīšanu dabas aizsardzības jautājumiem un, pateicoties izdevumā iekļautajai bioloģisko terminu vārdnīcai. nodrošinātu latviešu valodas zināšānu apguvi.

Dabas aizsardzības pamati zemes īpašniekiem + vāks

Projekta mērķis ir sagatavot uzziņas materiālu krievu valodā par dabas aizsardzības sistēmu Latvijā.

Uzdevumi:

  • apkopot informāciju par dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, t.sk. latviešu-krievu bioloģisko terminu vārdnīcu;
  • sniegtīsu informatīvu ieskatu dabas aizsardzības likumdošanā un ar to saistītajos normatīvajos aktos;
  • sagatavot informatīvo materiālu, kas ilustrēts ar fotogrāfijām, par dabas aizsardzību Latvijā;
  • izdot sagatavoto materiālu un izplatīt Vides Ministrijā, Zemkopības ministrijā, Dabas aizsardzības pārvaldē, reģionālajās vides pārvaldēs, Latvijas Dabas fondā, lauku atbalsta dienestos un pašvaldībās.

Sagaidāmie rezultāti:

  • izdota un izplatīta brošūra krievu valodā par dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, kas palīdz lielai daļai valsts iedzīvotāju labāk saprast un orientēties dabas aizsardzības sitēmā un ar to saistītajā likumdošanā;
  • labāk izprotot dabas aizsardzības jautājumus, sagaidāma lielāka izpratne un atbalsts krievvalodīgo iedzīvotāju vidū, kuri dzīvo īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai tās izmanto uzņēmējdarbībā, atpūtā utt.

Stella Aļukeviča

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs