Dabas filmas skolēniem
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām

Projekta norises laiks

2008. gada 1. janvāris - 2009. gada 30. oktobris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Elmmedia

Finansētāji

Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzekļi.

Projekta norises vieta

visa Latvijas teritorija

Projekta vadītājs

Andris Klepers

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

andris.klepers@ldf.lv.

Adrese

Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

LV-2166, Latvija

   

Projekts paredz izgatavot piecas dokumentālās filmas par aktuāliem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem – purvu ekoloģisko vērtību, krasta procesu dinamiku Baltijas jūras piekrastē, palieņu pļavu nozīmi plūdu regulēšanā, mežu nozīmi ekosistēmā un sugu saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. Ar 20 minūšu garu filmu palīdzību šīs kompleksās tēmas ir paredzēts izskaidrot tā, lai tās būtu saprotams gan skolu jauniešiem, gan  plašākai sabiedrībai.  Dokumentālās filmas paredzēts izdot DVD.   DVD un metodisko materiālu, kas izskaidro katru tēmu, ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas atbalstu plānots izplatīts visām Latvijas skolām izmantošanai mācību procesā.

Jauniešu mērķauditorijas sasniegšanai jāizvēlas efektīvākie komunikācijas līdzekļi un dabas procesus vislabāk demonstrēt ar spēcīgu vizualizāciju. Filmu demonstrēšana mācību stundu laikā nodrošinās jauniešu uzmanības piesaisti, bet filmas garums (20 minūtes) ir plānots apzināti, lai pēc tās noskatīšanās būtu laiks arī kopīgai diskusijai par redzēto. Filmu tēmas izvēlētas tā, lai būtu pārstāvētas lielākās dabas vides ekosistēmas, kurās sociāli ekonomiskas intereses ir lielas un kuru saglabāšana nākošajām paaudzēm ir mūsu sabiedrības kopējais uzdevums.

Lai sasniegtu vēl plašāku auditoriju, projekts paredz arī filmu demonstrēšanu Latvijas Televīzijas raidījumā „Vides fakti”.

Projekta mērķis:

Veicināt inovatīvu mācību metožu izmantošanu bioloģijas un vides apmācībā Latvijas skolās, tādējādi paaugstinot skolēnu interesi par jautājumiem, kas saistīti ar dabas vērtībām un to aizsardzību.

Projekta mērķa grupas:

1) skolu jaunieši, kuri vēlas interesantas stundas un nodarbības un mācību vielas izskaidrošanu tādā veidā, kas viņus negarlaikotu. Piedāvātais formāts – īsas dokumentālās filmas ļaus viņiem gūt priekšstatu par aktuālām vides aizsardzības problēmām salīdzinoši vienkāršā veidā. Bez tam ir plānots ELM MEDIA mājaslapā izveidot diskusiju forumu, kur jaunieši varētu dalīties iespaidos par filmās redzēto un kas mudinātu viņus domāt par citām aktuālām problēmām.

2) bioloģijas skolotāji, kuri vēlas iegūt mācību palīglīdzekļus, kas ļautu padarīt viņu mācāmo priekšmetu atraktīvāku, noturētu jauniešu uzmanību un palīdzētu izskaidrot komplicētas dabas aizsardzības problēmas. Skolotāji tiks iesaistīti projekta aktivitātēs vairākos veidos. Pirmām kārtām, viņiem būs iespēja ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācijas palīdzību paust savu viedokli par to, kādā veidā būtu jāpasniedz konkrētās tēmas, kā arī par to, kādi metodiskie materiāli viņiem būs visnoderīgākie. Otrkārt, skolotājiem būs iespēja diskutēt par filmām un izgatavotajiem metodiskajiem materiāliem prezentācijas semināru laikā, pārrunājot šīs tēmas gan ar kolēģiem, gan ar filmu autoriem. Treškārt, skolotāji varēs izmantot DVD un metodiskajiem materiāliem pievienoto atsauksmju veidlapu, lai paustu savu viedokli un nosūtītu to autoriem.

3) lielākā mērķa grupa ir Latvijas sabiedrība (TV skatītāji). Latvijas iedzīvotāji šobrīd uz savas ādas izjūt globālo klimata pārmaiņu sekas – ziemas bez sniega, krasas temperatūras svārstības, biežas vētras, noskalotus jūras krastus, plūdus – taču lielākā daļa cilvēku neapzinās šo parādību cēloņus. Parādot filmas Latvijas TV raidījumā „Vides fakti” ir plānots izskaidrot sabiedrībai daļu no šīm parādībām, kā arī norādīt, ko ir iespējams darīt, lai situāciju uzlabotu vai vismaz nepadarītu sliktāku

Projekta īstenotāji:

Projektu īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar dokumentālā kino un foto apvienību ELM MEDIA. Projekta partnerība ir veidota balstoties uz abu partneru stiprajām pusēm un specializāciju savā jomā. LDF darbinieki un projektam piesaistītie eksperti ieguldīs projektā zināšanas par dabas aizsardzības tēmām, tādējādi nodrošinot projekta rezultātu saturisko pusi. Savukārt, ELM MEDIA darbinieki izmantos savu pieredzi un kompetenci audiovizuālās jomas darbu radīšanā, lai ar vizuālo mēdiju palīdzību informāciju par aktuālām tēmām nodotu plašai Latvijas sabiedrības auditorijai, tādējādi ietekmējot sabiedrisko domu un ļaujot cilvēkiem nākotnē pieņemt atbildīgākus lēmumus, kas balstīti uz izpratni uz apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem.

Projekta laika grafiks:

Projekta ieviešana sāksies 2008. gada janvārī. Filmu koncepciju sagatavošana un filmēšana paredzēta 2008. gadā, bet 2009. gadā plānota metodisko materiālu sagatavošana, DVD izgatavošana, kā arī informatīvo semināru organizēšana skolotājiem.

Šobrīd filmas ir gatavas, kopā ar metodisko materiālu rādītas piecos skolotāju semināros un izsūtītas Latvijas skolām.

Ziņa presei par projektu.

Ieskaties filmu uzņemšanas gaitā šeit!

Filmu "Pieci stāsti par dabu" metodiskie materiāli

Projekta budžets un finansētāji:

Projekta kopējais budžets ir 98889 eiro, 90% no projekta izmaksām finansē Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumenti, pārējo līdzfinansējumu nodrošina projekta partneri.

Plašāka informācija:

Andris Klepers, Latvijas Dabas fonds, projekta vadītājs, andris.klepers@ldf.lv.

Ieva Ūbele, ELM MEDIA, projekta asistente, ieva@elmmedia.lv.

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs