Seminārs par augsto purvu un piekrastes kāpu aizsardzību
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Eiropas zinātnieki iepazīst Latvijas un Igaunijas purvus

No 22. līdz 26. augustam Latvijā un Igaunijā starptautiskā LIFE Co-op* sadarbības projekta seminārā par augsto purvu un piekrastes kāpu aizsardzību bija pulcējušies vairāk nekā 100 dabas aizsardzības speciālisti un zinātnieki no 13 valstīm. Vairāk nekā 70 no viņiem 23.augustā LIFE – Daba projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” darbinieku un ekspertu pavadībā apmeklēja Cenas tīreli - vienu no interesantākajiem Latvijas purviem. Pēc tam semināra dalībnieku ceļš veda uz Igauniju – Nigulas (Nigula), Sokuningas (Sookuninga) un Luitemā (Luitemaa) dabas rezervātiem.

Eiropas zinātnieki iepazīst Latvijas un Igaunijas purvus

No 22. līdz 26. augustam Latvijā un Igaunijā starptautiskā LIFE Co-op* sadarbības projekta seminārā par augsto purvu un piekrastes kāpu aizsardzību bija pulcējušies vairāk nekā 100 dabas aizsardzības speciālisti un zinātnieki no 13 valstīm. Vairāk nekā 70 no viņiem 23.augustā LIFE – Daba projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” darbinieku un ekspertu pavadībā apmeklēja Cenas tīreli - vienu no interesantākajiem Latvijas purviem. Pēc tam semināra dalībnieku ceļš veda uz Igauniju – Nigulas (Nigula), Sokuningas (Sookuninga) un Luitemā (Luitemaa) dabas rezervātiem.

Cenas tīrelī, kur kopš 2004. gada septembra ar Eiropas Komisijas programmas LIFE – Daba finansiālu atbalstu tiek īstenots purva dzīvotņu aizsardzības projekts „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, teritorijas dabas plāna eksperti šovasar veikuši pamatīgu purva izpētes darbu, apzinot un novērtējot Cenas tīrelī esošās dabas vērtības un plānojot nākotnē veicamos purva apsaimniekošanas darbus. Ar šo pētījumu rezultātiem tika iepazīstināti starptautiskā semināra dalībnieki.

Par Cenas tīrelī sastopamajām sugām, purva vēsturi un plānotajiem purva apsaimniekošanas darbiem starptautiskā semināra dalībniekiem stāstīja un ekskursijā purvā piedalījās

 • LIFE projekta vadītāja Māra Pakalne
 • ģeoloģijas un paleobotānikas eksperte Laimdota Kalniņa (LU)
 • LIFE projekta hidrologs Aigars Indriksons (LDF)
 • LIFE projekta asistente Iluta Lūce (LDF)
 • LIFE projekta biotopu eksperte Valda Baroniņa (LDF)
 • LIFE projekta galveno aktivitāšu vadītājs Juris Nusbaums (LDF)
 • zīdītājdzīvnieku eksperts Valdis Pilāts (GNP)
 • LIFE projekta monitoringa eksperte Liene Salmiņa (LDF)
 • entomologs Voldemārs Spuņģis (LU)
 • abinieku un rāpuļu eksperts Andris Čeirāns (Latvijas Vides aģentūra)
 • Cenas tīreļa dabas aizsardzības plāna vadītāja Inese Silamiķele (LU)
 • ornitologs Aivars Petriņš (LU).

Latvijas purvi ir dzīves vieta daudzām retām sugām, - to mūsu zinātniekiem apstiprināja un augstu novērtēja arī Eiropas kolēģi, kas vairāk nekā pusi dienas pavadīja, dabā iepazīstot Cenas tīreļa bagātības. Kā uzsvēra Nīderlandes, Dānijas, Īrijas, Beļģijas un citu valstu purvu pētnieki, cilvēka saimnieciskās darbības neietekmētie purvi ir ļoti nozīmīga Latvijas dabas vērtība. Uz jautājumu – kāpēc Eiropas zinātnieki vēlas aicināt Latvijas iedzīvotājus iepazīt un izprast purvus, Nīderlandes Radbūdas universitātes zoologs un viens no starptautiskā semināra rīkotājiem Hanss Esselinks atbildēja: „Purvi ir skaists dabas brīnums. Bet vēl svarīgāk ir saprast, ka iznīcinot purvus, jūs iznīcināt arī savus strautus, upes un ezerus. Dabā viss ir saistīts redzamām un neredzamām saitēm, tāpēc jūs Latvijā varat būt gudrāki par pārējo Eiropu un nepieļaut mūsu kļūdas.”

Semināra darbs, kas sākās jau 22.augusta pēcpusdienā Lielupē, pēc 23.augusta ekskursijas Cenas tīrelī un Raganu purvā Ķemeros, no 24. līdz 26. augustam turpinājās Igaunijā, kur semināra dalībnieki igauņu purvu pētnieku un apsaimniekotāju pavadībā apmeklēja Nigulas, Sokuningas un Luitemā dabas rezervātus un semināra diskusijās dalījās pieredzē par purvu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem Eiropā.

* LIFE Co-op Project “Dissemination of ecological knowledge and practical experience for sound planning and management in raised bogs and sea dunes”

Ilze Salna

Eiropas zinātnieki Cenas tīrelī pavadīja pusi dienas, iepazīstoties ar LIFE purvu projekta īstenošanas gaitu.

Starptautiskos semināros iespējams ne vien dalīties pieredzē ar ārzemju kolēģiem, bet arī stiprināt kontaktus ar kaimiņiem lietuviešiem – (no kreisās) Vaidotas Grigaliunas, Māra Pakalne, Arunas Pranaitis, Sigita Sprainaitite, Irmantas Jašinskas, Ilze Salna.

LIFE purvu projekta vadītāja Māra Pakalne kopā ar izciliem Eiropas purvu ekspertiem - purvu hidrologu Janu Strīfkerku (Nīderlande) un purvu biotopu ekspertu Gērtu Raimeikeru (Beļģija).

Purvu pētnieki Džims Raiens (Īrija), Jans Strīfkerks (Nīderlande), Gērts Raimeikers (Beļģija), Mati Kose (Igaunija) Tolkuse purvā Igaunijā par spīti lietum un pērkonam, priecājas par retām augu sugām un brīnišķīgo purva ainavu.

M. Pakalnes un I. Salnas foto