2012
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2012. gads 

Vēstule LR Ministru prezidentam, Zemkopības ministrei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, LR Valsts kancelejai par noteikumu projektiem Noteikumi par koku ciršanu mežā (VSS-722) un Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā (VSS-769) [10.12.2012.] (707.42 KB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par Prioritārās rīcības pamatparogrammas izstrādi Natura 2000 teritorijām [04.12.2012.] (1.01 MB)

Vēstule LR Finanšu ministrijai par partnerības līgumu ES fondiem 2014.-2020.gadam [30.11.2012.] (406.08 KB)

Vēstule LR Zemkopības ministrijai par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes gaitu [08.10.2012.] (2.22 MB)

Vēstule LR Zemkopības ministrijai par noteikumu projektu "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz un anulē atļauju tās ierīkošanai" [20.08.2012.] (655.61 KB)

Vēstule LR Zemkopības ministrijai par noteikumu projektu "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" [20.08.2012.] (491.28 KB)

Vēstule LR Zemkopības ministrijai par noteikumu projektu "Atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritēriji, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība" [28.06.2012.] (607.49 KB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamu biotopu veidu sarakstu"" [04.06.2012.] (454.52 KB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par projektu "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" - [04.06.2012.] (527.89 KB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpasši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" [01.06.21012.] (456.82 KB)

Vēstule Pārresoru koordinācijas centram par "Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam" melnrakstu [24.05.2012.] (1.91 MB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentam par Latvijas savvaļas floras saglabāšanas un aizsardzības stratēģiju [05.03.2012.] (616.75 KB)

Vēstule Pārresoru koordinācijas centram par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam prioritāšu pamatojuma ziņojumu - [27.02.2012.] (1.91 MB)

Vēstule par intensīvo valsts mežu izstrādi Baldones novadā - [18.01.2012.] (1.63 MB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts Kancelejai par valdības rīcības plāna precizēšanu un tā saskaņošanu - [05.01.2012.] (781.69 KB)

Iespēja iepazīties ar senāk gatavotiem ieteikumiem, pozīcijām, kritiku u.c.:

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads