Vidusburtnieks
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Vidusburtnieks

Natura 2000 vietas logo     Putniem nozīmīga vieta starptautiskā mērogā  Latvijā īpaši aizsargājama dabas teritorija - logo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija (kods LV0000120) un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība: 1333 ha, administratīvi ietilpst  Valmieras rajona Sēļu, Burtnieku un Jeru pagastā kā arī Burtnieku novadā.

Teritorijas mežu daļa ir dabas lieguma zona Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, bet pļavas ietilps ZBR ainavu aizsardzības zonā. šeit sastopami augstu bioloģisko daudzveidību nodrošinoši veci meži ar ozoliem, apsēm, priedēm un eglēm. Īpašie dabas apstākļi nodrošina dzīvesvietu retām bezmugurkaulnieku sugām. No dabas viedokļa vērtīgās palieņu pļavas Vidusburtniekā atrodas divās savstarpēji nodalītās vietās: Rūjas lejtecē un Sedas lejteces kreisajā krastā. Šī ir nozīmīga ķikutu riesta vieta, mežos lielākā skaitā sastopamas pūces un dzeņi. Nelielās platībās sastopamas parkveida pļavas. Te ir arī liela citu parastāku, taču ne mazāk nozīmīgu augu un dzīvnieku sugu daudzveidība.

Rūjas lejtece Vidusburtnieks - Seda pirms ietekas Burtniekā

Vairāk fotogrāfijas no Vidusburtnieka skatīt fotogalerijā

Šajā vietā dabas vērtību saglabāšana ir prioritāte. Tāpēc teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas regulē dabas aizsardzības un pārējo interešu līdzsvarotu saskaņošanu un nodrošina dabas vērtību turpmāku pastāvēšanu. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr. 30 (26.01.2006.).  Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja Jānis Gailis, LDF.

 28435/Vidusburtnieks_DAP.pdf (1.71 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējām pašvaldībām un bibliotēkām. Ar kopsavilkuma elektronisko versiju var iepazīties šeit.

 28435/Kopsavilkums_Vidusburtnieks.pdf (4.06 MB)

Teritorijā iespējamas pārdomātas un dabu saudzējošas tūrisma darbības. Apmeklētājiem speciāli veidotas infrastruktūras šajā dabas lieguma zonā nav. Sedas lejtecē atrodas laivu bāze, ko izmanto makšķernieki. Nākotnes potenciāls varētu saistīties ar Ziemeļeiropas mērogā unikālo arheoloģisko vietu - Zvejnieku apmetni Košķeles tuvumā. Tuvākajā apkārtnē ap Burtnieka ezeru ir daudz kultūrvēsturisku vērtību. Apmeklētājiem sagatavots buklets (latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā) par Vidusburtnieka un Burtnieku ezera pļavu dabas vērtībām un apkārtnes nozīmīgākajām tūristu piesaistes vietām. 

   Bukletu pdf formātā lejuplādēt šeit

Pie Natura 2000 vietas robežām izvietoti divi informatīvie stendi

 28435/Stends_Vidusburtnieks1.pdf (675.92 KB)

 28435/Stends_Vidusburtnieks_2.pdf (667.10 KB)

Brošūru par "Paliem, plūdiem un palienēm" iespējams lejuplādēt šeit

Aicinām iepazīties arī ar brošūru "Putni palieņu pļavās"

Uzzināt vairāk par LDF īstenoto projektu "Palieņu pļavu atjaunošana"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs