Rūjas paliene
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Rūjas paliene

Natura 2000 vietas logo     Putniem nozīmīga vieta starptautiskā mērogā  Latvijā īpaši aizsargājama dabas teritorija - logo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība: 444 ha, administratīvi ietilpst Valmieras rajona Sēļu, Vilpulkas un Jeru pagastā. Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Teritorija ietver plašas palieņu pļavas Rūjas krastos, kas nodrošina dzīves vidi daudzām retām putnu sugām. Rūjas palieņu "kronis" ir ķikuts, kam šajā vietā esošie riesti  ir sugai nozīmīgākie Ziemeļlatvijā. Pļavās mājvietu radušas arī citas plašus klajumus un mitrumu mīlošas putnu sugas: grieze un ormanītis. Vasarā peles un strupastes ķerot iespējams novērot mazo ērgli. Te ir arī liela citu parastāku, taču ne mazāk nozīmīgu augu un dzīvnieku sugu daudzveidība. Svarīgi, lai lielās palieņu pļavu platības saglabātos atklātas, tāpēc pēc dabas liegumā veiktajiem krūmu izciršanas darbiem, jāturpina pļavu apsaimniekošana tās noganot vai pļaujot.

Vasaras saulgriežu nakts Rūjas palienē Pali Rūjas palienē pie Pantenes

Vairāk fotogrāfijas no Rūjas palienes skatīties šeit

Šajā vietā dabas vērtību saglabāšana ir prioritāte. Tāpēc teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas regulē dabas aizsardzības un pārējo interešu līdzsvarotu saskaņošanu un nodrošina dabas vērtību turpmāku pastāvēšanu. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr.91 (20.02.2007.). Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, LDF.

 28169/DAP_Rujas_paliene.pdf (10.51 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējām pašvaldībām un bibliotēkām. Ar kopsavilkuma elektronisko versiju var iepazīties šeit.

 28169/Rujas_paliene_KPS.pdf (1.58 MB)

Teritorijā iespējamas pārdomātas un dabu saudzējošas tūrisma aktivitātes. Apmeklētājiem speciāli veidotas infrastruktūras šajā dabas liegumā nav, tomēr Rūju tās augštecē izmanto ūdenstūristi, īpaši pavasara palos. Pie Pantenes avotiņa Sēļu pagastā ved dabā marķēta taka un nākotnē paredzams šīs vietas labiekārtojums. Tuvākajā apkārtnē ap Burtnieka ezeru ir daudz kultūrvēsturisku vērtību. Apmeklētājiem sagatavots buklets (latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā) par Rūjas palienes dabas vērtībām un apkārtnes nozīmīgākajām tūristu piesaistes vietām.

 28169/buklets_Ruja.pdf (10.48 MB)

Pie dabas lieguma robežām izvietoti divi informatīvie stendi

 28169/Stends_Rujas_paliene_1.pdf (826.27 KB)

 28169/Stends_Rujas_paliene_2.pdf (434.01 KB)

Plašāki raksti par Rūjas palieni lasāmi šeit: 1, 2

Brošūru par "Paliem, plūdiem un palienēm" iespējams lejuplādēt šeit

Aicinām iepazīties arī ar brošūru "Putni palieņu pļavās"

Uzzināt vairāk par LDF īstenoto projektu "Palieņu pļavu atjaunošana"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu  

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs