Sabiedrības interešu aizstāvība
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai

Projekta norises laiks

2012. gada janvāris – 2012. gada decembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

-

Finansētājs

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

Projekta norises vietas

Latvija

Projekta vadītāja

Ģirts Strazdiņš

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

girts.strazdins@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķi:

  1. Palielināt LDF kapacitāti dalībai lēmumu pieņemšanas procesos kā Latvijā, tā ES līmenī, nodrošinot savlaicīga un konstruktīva viedokļa sniegšanu par izstrādes procesā un sabiedriskajā apspriešanā esošajiem dabas aizsardzības normatīvo aktu un plānošanas dokumentu projektiem.
  2. Izveidot sistēmu līdzdalības lēmumu pieņemšanā koordinēšanai.
  3. Celt LDF darbinieku kvalifikāciju līdzdalībai lēmumu pieņemšanā dabas aizsardzībā.
  4. Uzturēt ciešu saikni un saskaņot pozīciju ar citām dabas aizsardzības NVO.
  5. Iesaistīt lēmumu pieņemšanā lielāku sabiedrības daļu, to informējot, izglītojot un iesaistot ar LDF rīcībā esošajiem komunikāciju līdzekļiem, kā arī masu medijiem.

Projekts ir vērsts uz sabiedrības interešu aizstāvību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Projekta mērķis ir palielināt Latvijas Dabas fonda (LDF) kapacitāti līdzdalībai normatīvo aktu bāzes izstrādē un pārraudzībā Lauku attīstības programmai 2014.-2020. gadam, Meža likumā, Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2011.-2020. gadam, kā arī informēt un iesaistīt sabiedrību dabas aizsardzībā ar portālā Dabasdati.lv palīdzību.

Lai īstenotu nospraustos mērķus LDF aktīvi piedalīsies Lauku attīstības programmas uzraudzības komitejā, Meža Konsultatīvajā padomē, Saeimas komisiju sēdēs, ministriju sanāksmēs un Vides konsultatīvajā padomē. LDF komentēs normatīvo aktu projektus, sniegs priekšlikumus un atzinumus, kā arī lobēs ilgtspējīgas attīstības un dabas aizsardzības principu integrāciju jaunajos dokumentos.

Ar portāla Dabasdati.lv starpniecību tiks izglītota un iesaistīta sabiedrība kā atgriezenisko saiti saņemot būtisku informāciju par jaunām aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm Latvijā.

 PROJEKTA JAUNUMI

Dabas interešu aizstāvība (LDF darbība konsultatīvajās padomēs un LDF ieteikumi, pozīcijas, kritika u.c. par dabas aizsardzībai saistošiem dokumentiem)

28.12.2012. Projekta noslēgums

29.11.2012. Dabasdatos publicēti desmit noteicēji

30.08.2012. Latvijas Dabas fonda seminārs projektā “Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai”

21.06.2012. Latvijas Dabas fonds paraksta sadarbības memorandu ar Ministru kabinetu.

03.05.2012. Dabasdatos jau 50 tūkstoši novērojumu!

19.04.2012. Pavasaris klāt!

25.01.2012. Latvijas Dabas fonds 2012. gadā darbosies Vides konsultatīvajā padomē.

09.01.2012. Latvijas Dabas fonds intensīvāk aizstāvēs sabiedrības intereses dabas daudzveidības saglabāšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs