LDF ieteikumi, pozīcijas, kritika u.c.
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2014. gads

Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās ministram R.Naudiņam, Zemkopības ministram J.Dūklavam, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektorei S.Bērziņai, Valsts Meža dienesta direktoram A.Krēsliņam par profesionālo dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju viedokli par biotehnisku pasākumu - kontrolētu mežu biotopu dedzināšanu 27.08.2014. (758.92 KB)

Vēstule Garkalnes novada domei par detālplānojumu zemes vienībām Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un "Zālīši", 11.07.2014. (1.24 MB)

Vēstule Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, 04.07.2014. (1.01 MB)

Vēstule Garkalnes novada domei par Mašēnu ezera apkārtnē konstatētajām dabas vērtībām un priekšlikumiem detālplānojuma izstrādei, 09.05.2014. (66.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai par tiešmaksājumu saņemšanas kritērijiem pēc 2015. gada, 31.03.2014. (52.50 KB)

Vēstule VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Par Ošas upes pārtīrīšanu, 14.03.2014. (1,020.74 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 11.03.2014. (48.00 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"", 11.03.2014. (48.50 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par noteikumu projektu "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 05.03.2014. (48.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai par tiešmaksājumu saņēmēju negatīvo sarakstu, 24.01.2014. (48.00 KB)

Vēstule Zemkopības ministrijai un Valsts kancelejai par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””, 14.01.2014. (49.50 KB)

Atzinums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par informatīvā ziņojuma projektu“Par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.-2012.gadā”, 06.01.2014. (70.50 KB)

 

Iespēja iepazīties ar senāk gatavotiem ieteikumiem, pozīcijām, kritiku u.c.:

2013.gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads