Projekta noslēguma prezentācijas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

2012.gada 30.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika projekta "Augu un biotopu monitorings Natura 200 teritorijās" noslēguma seminārs. Zemāk pieejamas noslēguma semināra prezentācijas.

 Bioloģiskās daudzveidības monitorings Latvijā (3.88 MB)A.Auniņš, L. Auniņa, Latvijas Dabas fonds

 2013. gada ziņojuma gatavošana Eiropas Komisijai par Eiropas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību I pielikuma biotopu un II pielikuma sugu stāvokli Natura 2000 teritorijās un visā valstī, (221.38 KB)Ilze Čakare, Dabas aizsardzības pārvalde

 Projekta „Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā” (2008.-2012.) rezultāti I (1.47 MB), Rūta Sniedze-Kretalova, Latvijas Dabas fonds

 Projekta „Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā” (2008.-2012.) rezultāti II (940.50 KB), Inese Gmizo-Lārmane, Latvijas Dabas fonds

 Dabisko zālāju stāvoklis Natura 2000 teritorijās: pirmējie monitoringa rezultāti, (1.46 MB) Solvita Rūsiņa, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds

 Augu sugu monitoringa pirmējie rezultāti, (1.70 MB) Valda Baroniņa, Latvijas Dabas fonds

 Kvalitatīvs monitorings – augstāka precizitāte, saprātīgas izmaksas nākotnē (3.65 MB), Viesturs Lārmanis, Latvijas Dabas fonds

 Ekspertu aptaujas rezultāti, (659.48 KB) Liene Auniņa, Latvijas Dabas fonds

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs