Aktualitātes
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta SNOWBAL izdevumi un aktualitātes

Projekta ietvaros ir sagatavota grāmata par videi draudzīgu gaļas liellopu aidzēšanu. Grāmatas elektroniskā versija ir pieejama šeit.

Sadarbībā ar Eiropas Vides Biroju ir sagatavota faktu lapa par sagaidāmo kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietekmi uz vidi. Tās elektroniskās versija aplūkojamas šeit.

2013.gada nogalē, 11. decembrī Doles salā notika Snowbal projekta noslēguma seminārs. Savukārt 12. decembrī semināra dalībniekiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā varēja iepazīt gan z/s „Mežāres” izmantotos kūtsmēlsu apsaimniekošanas risinājumus, gan saimniecības ražošanas modeli un tā efektivitāti. Plašāka informācija un seminārā rādītās prezentācijas pieejamas šeit.

2013. gada 28. novembrī projekta īstenošanā iesaistītie zemnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu saimniekošanas praksi gaļas liellopu audzēšanas saimniecības z/s „Treidas" un SIA „Limakom". Sīkāka informācija pieejama šeit.

Projekta ietvaros ir sagatavota faktu lapa par ganību iežogošanu. Tās elektroniskās versija aplūkojamas šeit.

Aicinām piedalītie projekta noslēguma seminārā "Videi draudzīgas lauksaimniecības metodes lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai – pieredze, to efektivitāte, secinājumi", kurš notiks š. g. 11. decembrī viesu namā „Villa Dole” un 12. decembra pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā tiks apmeklēta z/s „Mežāres”. Plašāka informācija pieejama šeit.

23. novembrī saimniecībā "Krastiņi" norisinājās sietu likšanas talka, kuras laikā ap vairāk nekā 150 ozoliem, liepām, mežābelēm un citiem bioloģiski vērtīgiem kokiem to stumbru lejasdaļās tika uzlikti no bebru grauzumiem aizsargājoši metāla sieti. Plašāka informācija pieejama šeit.

Aicinām piedalītie 28. novembra pieredzes apmaiņas braucienā, kura laikā tiks apmeklētas gaļas liellopu audzēšanas saimniecība Treidas un SIA "Limakom" Kurzemē.  Plašāka informācija pieejama šeit.

Projekta ietvaros ir sagatavota faktu lapa par daudzgadīgo zālāju priekšrocībām, to ierīkošanu un apsaimniekošanu. Lapas elektroniskā versija aplūkojamas šeit.

Aicinām piedalīties parkveida pļavu apsaimniekošanas talkā, kas notiks š. g. 23. novembrī īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „Ziemeļgauja”, zemnieku saimniecībā „Krastiņi”. Talkas laikā tiks pārbaudīti iepriekšējos gados ap parkveida pļavu un meža ganību kokiem uzliktie no bebru grauzumiem aizsargājoši sieti, kā arī likti jauni sieti ap vēl neaizsargātajiem kokiem.

2013. gada 14. novembrī projekta darbinieki piedalījās seminārā ”Mazo ūdenstilpju aizsardzība un apsaimniekošana”. Tā mērķis bija diskutēt par iespējamiem risinājumiem, lai novērstu turpmāku mazo ūdenstilpju degradāciju un uzsāktu mazo ūdenstilpju aizsardzības un apsaimniekošanas labākās prakses vadlīniju izstrādes procesu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Projekta ietvaros ir sagatavota faktu lapa par sedimentācijas dīķu izveidi meliorācijas grāvjos. Lapas elektroniskā versija aplūkojamas šeit.

2013.gada 11. novembrī projekta pārstāvji piedalījās seminārā „Kopējā lauksaimniecības politika 2014-2020: izaicinājumi un iespējas”. Sīkāka informācija par seminārā diskutētajiem jautājumiem pieejama šeit.

No 2013. gada 6. oktobrī āra izstāde "No pļavas līdz jūrai" tika uzstādīta pie Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma Priekuļos, kur tā būs apskatāma līdz 14.decembrim.

Projekta ietvaros ir sagatavota faktu lapa par gaļas liellopiem piemērotu ziemas nojumju izbūvi. Lapas elektroniskā versija aplūkojamas šeit.

2013. gada oktobra beigās projekta pārstāvji piedalījās CEEweb organizētajā konferencē "From a Grey Deal to a Green Implementation of the Future CAP?" un Eiropas Vides biroja lauksaimniecības darba grupas sanāksmē, kurā tika spriests par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformu.

2013. gada 8. oktobrī Latvijas Dabas fonda, Igaunijas Dabas fonda un Uppland Foundation darbinieki projekta partneru tikšanās laikā viesojās zemnieku saimniecībās "Vekši" un "Krastiņi". Plašāka informācija pieejama šeit.

2013.gada 27., 28.augustā projekta darbinieki un eksperti Helsinkos piedalījās konferencē „Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai”. Sīkāka informācija par koncerencē diskutētajām tēmām pieejama šeit.

No 2013.gada 20.augusta līdz 20.septembrim izstāde "No pļavas līdz jūrai" ir skatāma Latvijas Lauksaimniecības universitātes (Lielā iela 2, Jelgava) pagalmā.

2013.gada jūlijā Igaunijas gaļas liellopu audzētāji apmeklēja Latviju, lai projekta SNOWBAL ietvaros iepazītos ar Latvijas gaļas liellopu audzētāju veikumu. Brauciena ietvaros desmit saimnieki no Hījumā salas un Matsalu apkaimes un divi pārstāvji no Igaunijas Dabas fonda tika iepazīstināti ne tikai ar gaļas liellopu audzēšanu un barošanu, bet arī guva ieskatu kūtsmēslu apsaimniekošanā, lopu novietņu celtniecībā un gaļas liellopu izsoļu nama darbā.

Š.g.16.jūlijā izstāde "No pļavas līdz jūrai" aizceļoja no Salacgrīvas uz Jaunpiebalgas novadu. Stendus Salacgrīvā skatiet fotogrāfijās.

Snowbal projekta ietvaros izveidotā izstāde "No pļavas līdz jūrai" no 20.jūnija līdz 16.jūlijam būs skatāma pie Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas biroja Rīgas ielā 5 Salacgrīvā, bet no 16.jūlija līdz 19.augustam zemnieku saimniecības "Lielkrūzes" teritorijā Jaunpiebalgas novadā.

2013. gada 11. aprīļa seminārā "Ekonomiski izdevīga gaļas liellopu audzēšana bioloģiskās daudzveidības un tīras vides saglabāšanai" iepazīta zviedru pieredze gaļas liellopu auzdēšanā un diskutēts par gaļas liellopu audzēšanas problēmām Latvijā.

2013. gada aprīlī notika WWF (World Wide Fund for Nature) Zviedrijas Dabisko zālāju gaļas programmas (Naturbeteskött/Pasture Beef) nacionālās koordinatores Annas Džemisones (Anna Jamieson) vizīte Latvijā.

Aicinām piedalīties seminārā par ekonomiski izdevīgu un videi draudzīgu gaļas liellopu audzēšanu, kurš notiks 2013.gada 11.aprīlī, Baltezerā, viensīcā "Baltavilla".

2013.gada 18.-20.februārī projekta pārstāvji piedalījās seminārā „Jaunās Lauku attīstības programmas – vajadzības, idejas un piedāvājumi”, kas notika Haapsalu, Igaunijā. Konkrētāka informācija par seminārā diskutētajiem jautājumiem pieejama šeit.

2012.gada 22.novembrī projekta pārstāvji piedalījās SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā konferencē Agrovides demonstrējumi Latvijā. Sīkāka informācija par konferencē apspriestajiem jautājumiem lasāma šeit.

2012.gada oktobrī noslēgusies izstāde "No pļavas līdz jūrai". Sīkāku informāciju par izstādi un tās norises gaitu varat lasīt šeit.  

2012.gada 15. septembrī aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" saimniecībā "Krastiņi" veiksmīgi norisinājās sietu likšanas talka, kuras laikā vairāk nekā 200 ozoliem, liepām, mežābelēm un citiem bioloģiski vērtīgiem kokiem to stumbru lejasdaļās tika uzlikti no bebru grauzumiem aizsargājoši metāla sieti. 

2012. gada 29. augustā 10:00-19:00 zemnieku saimniecībā „Valti” notiks seminārs „Dabiskā ganīšana un gaļas kvalitāte”
(semināra programma (696.55 KB)).

Ceļu pie apmeklētājiem ir uzsākusi ceļojošā izstāde „No pļavas līdz jūrai”.

2012. gada 28.-29. maijā notika pieredzes apmaiņas brauciens un seminārs par ģoemateriālu izmantošanu lauksaimniecības izcelsmes piesārņojuma mazināšanā.

2012. gada 25. maijā notika seminārs „Pasākumi lauksaimnieciskās noteces mazināšanai zemnieku saimniecībās” (semināra programma un kopsavilkums).

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs