ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes pirmā darba grupas sanāksme
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Notiks ES nozīmes biotopu noteikšanas metodikas izstrādes darba grupas pirmā sanāksme

2009. gada 15. jūnijā Vides ministrijas 409. telpā plkst. 10:00 notiks Latvijas Dabas fonda projekta „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā” organizētās metodikas izstrādes darba grupas pirmā sanāksme. Darba grupā ietilpst projekta vadītājs un zinātniskā asistente, metodikas teksta autori un Vides ministrijas pārstāvji. Darba grupas sanāksmes ir atklātas. Šajā sanāksmē tiks lemts par organizatoriskiem jautājumiem, plašāka informatīva semināra (ievadsemināra) rīkošanu, kā arī metodikas teksta struktūru.

Atgādinām, ka 2009. gada 1. jūnijā ir sācies projekts „Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā”, kuru realizē Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Vides ministriju un kurš tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas, izmantojot Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pārraudzīto grantu shēmu „īstermiņa ekspertu fonds”. Projekta mērķis ir nodrošināt visā valstī vienotas, ekspertu, vides nevalstisko organizāciju un vides aizsardzības institūciju akceptētas ES nozīmes biotopu (ES Direktīvas 92/43/EEC 1. pielikuma biotopu) noteikšanas metodikas izstrādi un tās pieejamību visu līmeņu ekspertiem un plānotājiem rokasgrāmatas formātā. Projekts ilgs līdz 2010. gada 28. februārim. Vairāk par projektu varat uzzināt šeit http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=29230

Ainārs Auniņš
Latvijas Dabas fonds

09.06.2009.

                                                                    

        Projekts tiek finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas