2013
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Vēstule LR Zemkopības ministrei L.Straujumai par agrovides pasākumu "Videi draudzīga saimniekošana" [03.12.2013.]. (713.90 KB)

Atzinums Zemkopības Ministrijai par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"" [08.11.2013.]. (521.71 KB)

Vēstule Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas nodaļai par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu [13.09.2013.]. (1.36 MB)

Vēstule LR Zemkopības ministrei L.Straujumai par hidrobūvēm un meliorāciju darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” un darbības programmas papildinājumā [02.08.2013.]. (82.00 KB)

Vēstule Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Dabas aizsardzības pārvaldei par precizējumiem Partnerības līguma projektā un darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" [03.06.2013.]. (441.13 KB)

Vēstule LR Zemkopības ministrei L.Straujumai Par zemnieku saeimas piedāvāto agrovides pasākumu sistēmu - [08.05.2013.]. (552.72 KB)

Atklātā vēstule LR Zemkopības ministrei L.Straujumai par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. vides pasākumiem - [02.05.2013.]. (1.10 MB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam par Vides prioritātēm sadarbības līguma ar EK izstrādes procesā - [24.04.2013.]. (2.93 MB)

Vēstule LR Zemkopības ministrei L.Straujumai Par Latvijas lauku attīstības programmas pasākumu "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" - [08.04.2013.]. (450.16 KB)

Vēstule LR Zemkopības ministrei, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomei, Zemnieku saeimai, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijai, Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un Dabas aizsardzības pārvaldei par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. vides pasākumiem - [05.03.2013.]. (2.93 MB)

Vēstule LR Zemkopības ministrijai par atbalstu Eiropas Komisijas priekšlikumam neonikotinoīdu lietošanas ierobežošanai - [22.02.2013.]. (288.91 KB)

Vēstule LR Ekonomikas ministrijai un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par 22. februāra ES Enerģētikas ministru padomes sanāksmi - [15.02.2013.]. (222.50 KB)

Vēstule LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar priekšlikumiem Latvijas prioritāšu noteikšanai Eiropas Savienības fondu investīcijām2014.-2020. gada plānošanas periodam - [01.02.2013.]