Burtnieku ezera pļavas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Burtnieku ezera pļavas

Natura 2000 vietas logo     Putniem nozīmīga vieta starptautiskā mērogā  Latvijā īpaši aizsargājama dabas teritorija - logo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo 

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija (kods: LV0532700) un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība 432 ha, administratīvi ietilpst Valmieras rajona Burtnieku pagastā. Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Burtnieku ezera pļavas atrodas Burtnieka dienvidu un austrumu piekrastē un ietver Briedes un Ēķinupes ietekas. Regulāri applūstošās palieņu pļavas ir nozīmīga reto un aizsargājamo putnu sugu, tādu kā ķikuts, ormanītis un grieze, ligzdošanas vieta. No retajām augu sugām sastopamas vairākas savvaļas orhideju dzimtas sugas un 2008. gada augs - smaržīgā naktsvijole. Pļavas atrodas kultūrvēsturiski bagātā novadā, kurā daudzviet joprojām saglabājusies tradicionālā Latvijas lauku ainava gan ar viensētām un muižu centriem. Nozīmīgu applūstošo pļavu daļu nogana Burtnieku zirgaudzētavas zirgi.

Ēķinupes ieteka Burtniekā Burtnieka krasts pie Ēķinupes ietekas

Vairāk fotogrāfijas no Burtnieku ezera pļavām skatīt fotogalerijā

Dabas aizsardzība Burtnieku ezera pļavās ir ļoti nozīmīga, lai arī vietām piekraste tiek izmantota saimnieciskiem un rekreatīviem nolūkiem. Lai saskaņotu visas intereses un rastu iespēju dabas vērtībām saglabāties ilgtermiņā, teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr. 138 (31.03.2006.)  - plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

 28440/DAP_Burtnieku_ezera_plavas.pdf (3.00 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējās pašvaldības darbiniekiem un bibliotēki. Ar kopsavilkuma elektronisko versiju var iepazīties šeit.

 28440/Burtnieku_ez_pl_KPS.pdf (3.63 MB)

Burtnieka apkārtne ir ļoti populārs tūrisma reģions. Tūrisma infrastruktūra izveidota arī Natura 2000 teritorijā "Burtnieku ezera pļavas". Pie Burtnieku muižas sākas Vīsraga taka, kas aizved apmeklētājus līdz putnu un ainavas vērošanas tornim. Pa ceļam no informatīvajiem stendiem iespējams saņemt daudzveidīgu un vizuāli bagātu informāciju gan par apkārtnes kultūru, vēsturi un dabas vērtībām. Takas apmeklēšanai jāplāno vismaz viena stunda, bet Burtnieku tornī putnu vērošanas sacensībās putnus vērojuši pat 24h pēc kārtas.  Palieņu pļavu atjaunošanas projekta ietvaros izdots buklets latviešu un angļu valodā par Natura 2000 teritorijām Burtnieka apkārtnē.

 28440/buklets_Burtnieku_ez_pl.pdf (2.91 MB)

Gan Vīsraga taka, gan informatīvie stendi izveidoti sadarbībā ar ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansiālu atbalstu projekta "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā" ietvaros. Vīsraga takā uzstādīti kopā 11 stendi. Šeit aplūkojami 4 lielie informatīvie stendi pdf formātā, kuros stāstīts par dabas vērtībām.

 28440/ZBR_infostendi_9.pdf (2.64 MB)

Brošūru par "Paliem, plūdiem un palienēm" iespējams lejuplādēt šeit

Aicinām iepazīties arī ar brošūru "Putni palieņu pļavās"

Uzzināt vairāk par LDF īstenoto projektu "Palieņu pļavu atjaunošana"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs