Lielupes palienes pļavas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Lielupes palienes pļavas

Dabas liegums kopš 1999.g., Natura 2000 teritorija (kods: LV0523100), platība: 352 ha, administratīvi ietilpst Jelgavas pilsētas, Ozolnieku novadā un Jaunsvirlaukas pagastā.

Teritorija veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Konstatēti galvenokārt ES Biotopu direktīvā minētie aizsargājamie biotopi mēreni mitras pļavas un eitrofas augsto lakstaugu audzes ar dižzirdzeni. Izcila retu tārtiņveidīgo putnu - melnās puskuitalas, pļavas tilbītes un gugatņa ligzdošanas vieta, kā arī pļavās konstatēts augsts ligzdojošo griežu blīvums. Nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas vieta. Teritorija ir unikāla ar savu iekļaušanos pilsētvides ainavā, kaut ari pēdējos gados degradējusies, aizaugot ar krūmiem.

Dabas aizsardzības plāns: 2006. gadā atjaunots 2002. gadā izstrādātais dabas aizsardzības plāns, jo mainījušās prioritātes, kā arī būtiskas izmaiņas skārušas dabas lieguma robežas. Plāna izstrādi vadīja Ieva Rove no Latvijas Dabas fonda.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu Nr.51(30.01.2007.)

 28438/DAP_Lielupes_pp.pdf (5.91 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma drukātā versija

 28438/Lielupes_palienes_pl_KPS.pdf (2.31 MB)

Daļa no dabas lieguma - Pilssala

Vairāk fotogrāfijas no Lielupes palienes pļavām skatīt sadaļā "Fotogalerija" 

Buklets par dabas vērtībām Lielupes palienes pļavās

 28438/buklets_Lielupes_palienes_pl.pdf (5.40 MB)

3 Informatīvais stendi - uzstādīti pie dabas lieguma robežām

 28438/stends_Lielupes_palienes_pl.pdf (6.92 MB)

 28438/Stends_Lielupes_palienes_pl_2.pdf (2.89 MB)

 28438/Stends_Lielupes_palienu_pl_3.pdf (1.53 MB)

 

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs