Sedas purvs
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Sedas purvs

Natura 2000 vietas logo     Putniem nozīmīga vieta starptautiskā mērogā  Latvijā īpaši aizsargājama dabas teritorija - logo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo

Dabas liegums kopš 1999.g., Natura 2000 teritorija (kods: LV0526800) un starptautiski putniem nozīmīga vieta. Platība: 7300 ha, administratīvi ietilpst Valkas rajona Sedas pilsētā ar lauku teritoriju un  Ērģemes, Plāņu un Ēveles pagastā. Izcila putnu aizsardzības teritorija, kas ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Pārplūdušajās agrākajās kūdras ieguves vietās lielās platībās ieviesušās niedres un vilkvālītes, taču saglabājot arī palielus ūdens klajumus. Tāpēc te izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai un arī atpūtas vieta pavasarī migrējošajiem ūdensputniem un bridējputniem. Sedas purvā maija vidū vienas diennakts laikā reģistrētas 90 putnu sugas. Teritorijā sastopami boreālie meži ar vecām priedēm uz iekšzemes kāpām. Te raksturīga liela retu bezmugurkaulnieku sugu daudzveidība. No palienu pļavu viedokļa vērtīgākā ir dabas lieguma Z daļa. Tur Sedas upes krastos atjaunotajās plašajās pļavās ik gadu riesto ķikuti, lielā blīvumā sastopami ormanīši un griezes.

Sedas purva ainava - niedrājs un seklie dīķi Skats uz Sedas purvu no lidmašīnas

Vairāk fotogrāfijas no Sedas purva skatīt fotogalerijā

Šajā vietā dabas vērtību saglabāšana ir prioritāte. Tāpēc teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas regulē dabas aizsardzības un pārējo interešu līdzsvarotu saskaņošanu un veicina dabas vērtību turpmāku pastāvēšanu. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr.26 (18.01.2007.). Dabas aizsardzības plāna izstrādi vadīja Lūcija Konošonoka, SIA ELLE.

 28437/DAP_Sedas_purvs_030107.pdf (15.43 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējām pašvaldībām un bibliotēkām. Ar kopsavilkuma elektronisko versiju var iepazīties šeit.

 28437/Sedas_purvs_KPS.pdf (2.93 MB)

Sedas purvam ir liels potenciāls dabu saudzējoša ekotūrisma attīstīšanai. Atsevišķa sadaļa par tūrisma iespējām veltīta arī apjomīgajā dabas aizsardzības plānā. Šobrīd Sedas purvā ir viens putnu vērošanas tornis. Kaut arī tam nav jumta, vieta ir ideāli pielāgota pavasara migrējošo putnu vērošanai un ūdensputnu vērošanai vasarā. Teritorijas organizētai apmeklēšanai ieteicams izmantot vietējā gida pakalpojumus, par to iepriekš interesējoties Strenču tūrisma informācijas centrā. Tur saņemsiet arī vairāk informācijas par savdabīgo purva dzelzceļu. Apskates vērta noteikti ir savdabīgā Sedas pilsēta un Strenči kā apkārtnes reģiona pakalpojumu centrs. Apmeklētājiem sagatavots buklets (latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā) par Sedas purva dabas vērtībām un apkārtnes nozīmīgākajām tūristu piesaistes vietām.  

 28437/buklets_Sedas_purvs.pdf (7.45 MB)

Pie dabas lieguma Z robežas (Turnas apkārtnē) uzstādīts informatīvais stends

 28437/Stends_Sedas_purvs.pdf (705.04 KB)

Par putnu vērošanas iespējām Sedas purvā vairāk lasiet šeit

Brošūru par "Paliem, plūdiem un palienēm" iespējams lejuplādēt šeit

Aicinām iepazīties arī ar brošūru "Putni palieņu pļavās"

Uzzināt vairāk par LDF īstenoto projektu "Palieņu pļavu atjaunošana"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs