Pededzes lejtece
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Pededzes lejtece

Dabas liegums kopš 1999.g., Natura 2000 teritorija, būtiski paplašināts 2004.g., platība: 4663 ha, administratīvi ietilpst Daukstu, Stradu, Rugāju un Indrānu pagastā.

Teritorija ietver neregulēto Pededzes palieni ar ozolu audzēm un parkveida pļavām, kur nozīmīgā skaitā ligzdo tādas ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas kā urālpūce, mazais ērglis, vidējais dzenis, grieze u.c. Konstatēts ari vidējais ērglis. Pededzes lejteces rajonā saglabājušies meži uz slapjām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm - slapjais vēris, gārša, dumbrājs, liekņa, niedrājs. Vietām saglabājušies primārie meži - ozolu un ošu gārša. Ozoli mistrojumā ar citiem lapu kokiem. Vienīgā vai viena no nedaudzajām atradnēm Latvijā vairākām aizsargājamo vaboļu sugām (Šneidera mizmīlis u.c.).

Dabas aizsardzības plāns: 

02.10.2007. ar Vides ministra rīkojumu Nr.605 ir apstiprināts dabas lieguma "Pededzes lejtece" dabas aizsardzības plāns. Plāna izstrādi vadīja Ieva Rove.

 28433/DAP_Pededzes_lejtece.pdf (2.09 MB)

Plānā iekļautie pielikumi pieejami šeit

Sagatavošanā dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Palos applūdis bērzu mežs Pededzes palienē

Buklets par dabas vērtībām Pededzes lejtecē

 28433/Buklets_Pededzes_lejtece.pdf (6.76 MB)

2 informatīvaie stendi pie dabas lieguma robežām

 28433/Stends_Pededzes_lejtece_1.pdf (3.61 MB)

 28433/Stends_Pededzes_lejtece_2.pdf (3.48 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums

 28433/Pededzes_lejtece_KPS.pdf (3.65 MB)

Vairāk fotogrāfijas no Pededzes lejteces skatīt sadaļā "Fotogalerija"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs