Kalnciema pļavas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Kalnciema pļavas

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija, platība: 170 ha, administratīvi ietilpst Kalnciema pilsētas lauku teritorijā un Valgundes novadā.

Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, daļa no putniem nozīmīgās vietas “Kalnciema pļavas un Odiņu lauki”. Lielākās dabas vērtības šeit ir grieze, kurai tik nelielā teritorija reģistrēts viens no lielākajiem ligzdošanas blīvumiem. Ligzdo ormanītis, sastapta zilrīklīte, pļavu lija, lielais dumpis, purva tilbīte u.c. Labi saglabājušies palienes pļavu biotopi ar tām raksturīgo dabisko reljefu – upes krasta vaļņiem un mitrām ieplakām. Teritorija pavasaros regulāri applūst. Viena no lielākajām jumstiņu gladiolas atradnēm Lielupes baseinā.

Dabas aizsardzības plāns - apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr. 87 (01.03.2006.) - plāna izstrādi vadīja Viesturs Vintulis, 2005, LDF.

 28431/DAp_Kalnciema_plavas.pdf (766.08 KB)

Dabas aizsardzības plāna pielikumi pieejami šeit

Jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus) Shingled Gladiolus - mieczyk dachówkowaty - Dachziegelige Siegwurz

Jumstiņu gladiola  Gladiolus imbricatus

Vairāk fotogrāfijas no Kalnciema pļavām skatīt sadaļā "Fotogalerija"

Buklets par dabas vērtībām Kalnciema pļavās

 28431/buklets_Kalnciema_plavas.pdf (6.47 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums

 28431/Kalnciems_KPS.pdf (524.07 KB)

Informatīvie stendi

 28431/stends_Kalnciema_plavas.pdf (3.56 MB)

 28431/Kalnciema plavas_stends_2.pdf (3.13 MB)

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs