Burgas pļavas
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

    Burgas pļavas 

Natura 2000 vietas logo     Putniem nozīmīga vieta starptautiskā mērogā  Latvijā īpaši aizsargājama dabas teritorija - logo Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta logo

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija un starptautiski putniem nozīmīga vieta.  Platība 183 ha, administratīvi ietilpst Valkas pagastā. Teritorija iekļaujas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Sedas augšteces abos krastos atrodas regulāri applūstošas dabas daudzveidības saglabāšanai nozīmīgas palieņu pļavas. Burgas pļavas ir nozīmīga putnu aizsardzības teritorija. Dabas liegumā atrodas viens no lielākajiem zināmajiem ķikutu riestiem Ziemeļvidzemē un te uzskaitīts augsts griežu ligzdošanas blīvums.

Sedas upes vecupēs un mitrajās ieplakās sastopamas dažādas spāru sugas  Burgas pļavas Sedas palienē

Vairāk fotogrāfijas no Burgas pļavām skatīt fotogalerijā

Šajā vietā nav izteiktas saimnieciskās intereses, jo vieta ir savrup no lielākiem ceļiem, platība nav liela un teritorija ir pārmitra. Taču dabas vērtību saglabāšana šeit ir augstākā prioritāte. Tāpēc teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kas regulē dabas aizsardzības un pārējo interešu līdzsvarotu saskaņošanu un veicina dabas vērtību turpmāku pastāvēšanu. Tas apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr.91 (20.02.2007.) - plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, LDF.

 28170/DAP_Burgas_plavas.pdf (6.62 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums izdots brošūras veidā. Drukātā versija izdota ierobežotā daudzumā un domāta teritorijai piederošajiem: zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem, apkārtnes iedzīvotājiem, uzņēmējiem, vietējās pašvaldības darbiniekiem un bibliotēkām. Ar kopsavilkuma elektronisko versiju var iepazīties šeit.

 28170/Burga_DAP_kopsavilkums.pdf (1.51 MB)

Teritorijā praktiski nav piemērota tūrismam un apmeklētājiem speciāli veidotas infrastruktūras šajā dabas liegumā nav. Vienīgais infrastruktūras objekts, kas izveidots izglītojošiem nolūkiem, ir informatīvais stends Valkas-Ērģemes ceļa malā. Izglītojošiem nolūkiem izdots arī buklets (latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā) par dabas vērtībām Burgas pļavās un apkārtnes nozīmīgākajām tūristu piesaistes vietām - tai skaitā par tiešā tuvumā notikušo Ērģemes kauju, kas bija būtiska Livonijas valsts norieta laikā.

 28170/buklets_Burgas_plavas.pdf (5.30 MB)

Informatīvais stends

  28170/Burga_I_board.pdf (2.43 MB)

Brošūru par "Paliem, plūdiem un palienēm" iespējams lejuplādēt šeit

Aicinām iepazīties arī ar brošūru "Putni palieņu pļavās"

Uzzināt vairāk par LDF īstenoto projektu "Palieņu pļavu atjaunošana"

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs