Dvietes būvuzraudzība 2014
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Paziņojums par cenu aptauju Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvuzraudzības veikšanai

Informatīvais paziņojums

Publikācijas datums

Iepirkuma līguma priekšmets

Darbu izpildes vieta

Darbu izpildes laiks

Tehniskā specifikācija

14.10.2014.

Būvuzraudzības pakalpojumi Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu veikšanai.

Ilūkstes novada Bebrenes un Dvietes pagasti.

No līguma parakstīšanas brīža līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. martam.

Skatīt šeit (49.50 KB)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 21.10.2014. plkst. 14:00
Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011 vai pa e-pastu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts noteiktajā laikā saņemts un cenu aptaujas prasībām atbilstošs finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kontaktpersona:
Edmunds Račinskis
projekta vadītājs
Tālr.: + 371 29491927
edmunds@ldf.lv

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs