Dviete 2014 rezultāti
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Informatīvs paziņojums par tirgus cenas izpētes rezultātiem

Projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” īstenošanas vajadzībām Latvijas Dabas fonds veica tirgus cenas izpēti Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanai 2,3 km garā posmā (būvdarbu veikšanai) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta otrajai daļai un MK noteikumiem Nr. 299.

Līguma priekšmets

Lēmuma pieņemšanas datums

Lēmuma publicēšanas datums

Uzvarētājs

Piedāvā juma summa ar PVN, EUR

Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā (būvdarbu veikšana).

2014. gada 30. septembris

2014. gada 1. oktobris

SIA „FEAS”

72 396,96

 

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs