Dviete 2014
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Paziņojums par Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas būvdarbu tirgus cenas izpēti 

Latvijas Dabas fonds veic tirgus cenas izpēti Eiropas Komisijas līdzfinansētā LIFE+ programmas projekta LIFE09 NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā „Dvietes paliene”” (projekta akronīms: DVIETE) vajadzībām atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta otrajai daļai un MK noteikumiem Nr. 299.

Informatīvais paziņojums

Publikācijas datums

Līguma priekšmets

16.09.2014.

Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošana 2,3 km garā posmā (būvdarbu veikšana).

Nolikums un tehniskā specifikācija (296.28 KB)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
29.09.2014. plkst. 16:00.
Latvijas Dabas fondā
Dzirnavu ielā 73-2, Rīgā, LV-1011

Kontaktpersona:
Ilze Priedniece
Tālr.: 26562163
E-pasta adrese: ilze.priedniece@lu.lv

01.10.2014. Tirgus cenas izētes rezultāti

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs