Ērgļi pāri robežām
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Ērgļi pāri robežām (Eagles cross borders), projekta akronīms - EAGLES

Projekta norises laiks

2011. gada jūlijs – 2013. gada jūnijs

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds (vadošais partneris) sadarbībā ar Igaunijas Ornitoloģijas biedrību (Eesti Ornitoloogiaühing)

Finansētājs

Igaunijas – Latvijas programma 2007-2013 Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros - 83% no finansējuma (kopējais projekta budžets 361 424 eiro)

Projekta norises vieta

Latvija un Igaunija (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā)

Projekta vadītājs

Jānis Ķuze, LDF

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

janis.kuze@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:
Projekta uzdevums ir jūras ērgļa un zivjērgļa izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos. Lai uzlabotu zināšanu līmeni par šīm abām valstīm kopīgajām plēsīgo putnu populācijām, ir plānoti izpētes darbi un plaša iesaistīto pušu (galvenokārt mežsaimniecības un dīķsaimniecības sektora darbinieku) izglītošanas kampaņa.

Projekta rīcības:
1. Mežsaimniecību un zivsaimniecību personāla izglītošana paredzēta 54 semināru laikā (vismaz 820 dalībnieku), no tiem 27 semināri plānoti Latvijā (vismaz 410 dalībnieki). Semināru mērķis ir palielināt mežsaimnieku ieguldījumu ērgļu sugu izpētē un aizsardzībā, uzlabojot to zināšanas sugas atpazīšanā un attiecīgi vairojot atrasto ligzdu skaitu, kā arī informēt zivsaimniekus par lielo zivju dīķu nozīmi zivjērgļu un jūras ērgļu ligzdošanas un caurceļošanas sezonu laikā (rudeņos lielajos zivju dīķos Latvijā reģistrēti jūras ērgļi no Somijas, Igaunijas un Lietuvas).

2. Sugas izpēte un monitorings. Projekta teritorijā tiks veikts ērgļu populāciju monitorings, kontrolējot zināmās ligzdas, kā arī meklējot jaunas. Astoņus putnus (pa diviem no katras sugas katrā valstī) plānots aprīkot ar GPS satelītraidītājiem, kas ļaus sekot to migrācijas ceļiem un tādējādi izzināt būtiskus to dzīves aspektus. Lai noskaidrotu dažādus ērgļu ligzdošanas uzvedības aspektus, kā arī veicinātu sabiedrības interesi par šo sugas aizsardzību, plānota četru „web-kameru” uzstādīšana pie jūras ērgļu un zivjērgļu ligzdām – pa vienai pie katras sugas katrā valstī. Šī rīcība sabiedrībai padarīs pieejamu informāciju par citādi ļoti grūti novērojamo ērgļu ligzdošanas uzvedību.

Projekta rezultāti:
Mežsaimnieku izglītošanas kampaņas rezultātā ir sagaidāms lielāks šīs mērķgrupas ieguldījums jaunu ligzdošanas atradņu apzināšanā, savukārt dīķsaimniecību personāla izglītošana ļaus uzlabot ērgļu uzturēšanās apstākļus lielajās dīķsaimniecībās ērgļu ligzdošanas laikā un koncentrēšanās periodos.
Sagaidāms, ka izpētes darbu rezultātā tiks gūtas jaunas zināšanas par jūras ērgļa un zivjērgļa ligzdošanas un migrācijas uzvedību, kas perspektīvā ļaus labāk plānot to aizsardzības pasākumus. Interneta tiešraides no ligzdošanas vietām un GPS satelītraidītāju izmantošana ļaus ne tikai gūt vērtīgu zinātnisku informāciju, bet arī nodrošinās plašu sabiedrības interesi par ērgļu sugu izpēti un aizsardzību. Plānoto rīcību īstenošanas rezultātā tiks būtiski stiprināta arī sadarbība starp Latvijas un Igaunijas dabas aizsardzības organizācijām.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs