Augu un biotopu monitorings
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase

Projekta nosaukums

Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā

Projekta norises laiks

2008. gada aprīlis – 2012. gada novembris

Izpildītājs

Latvijas Dabas fonds

Partneri

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra

Finansētāji

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta

Natura 2000 teritorijas visā Latvijā

Projekta vadītājs

Liene Auniņa

Kontaktinformācija

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

lsalmina@latnet.lv

Adrese

Dzirnavu iela 73-2, Rīga

LV-1011, Latvija

Projekta mērķis:

valstij nepieciešamo datu par Biotopu I pielikuma biotopiem un II pielikuma augu sugām nodrošināšana  Natura 2000 datubāzes papildināšanai, kā arī valsts ziņojuma EK sagatavošanai par Biotopu Direktīvas ieviešanu 2007–2013.g. periodā.

Galvenie uzdevumi:

Veikt augu un biotopu monitoringu Natura 2000 teritorijās saskaņā ar Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības daļu un Latvijas Natura 2000 vietu monitoringa metodiku.

Galvenie plānotie pasākumi

  1. Lauka darbu plānošana un un ekspertu komandas veidošana.
  2. Individuālo ekspertu darba uzdevumu, nepieciešamās dokumentācijas un kartogrāfisko materiālu sagatavošana. Inventāru monitoringa izpildei sagāde.
  3. Augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs ar izbraukumu dabā. Metodikas aprobēšana.
  4. Augu un biotopu monitoringa veikšana Natura 2000 teritorijās saskaņā ar LVĢMA doto Natura 2000 vietu monitoringa metodiku un ikgadējo apsekojamo teritoriju skaitu
  5. Biotopu kartēšanas rezultātu digitizēšana
  6. Iegūto monitoringa datu sagatavošana un nodošana LVĢMA

Natura 2000 teritoriju monitoringa metodika atrodama šeit:

http://biodiv.lvgma.gov.lv/fol302307/fol818778

 Biotopu kvalitātes novērtēšanas anketas 2012 (811.00 KB)

2008. gada 10. maijā Ķemeru nacionālajā parkā notika augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs. 

2008. gada 23. oktobrī LU Bioloģijas fakultātē notika augu un biotopu
ekspertu aizvadītās monitoringa sezonas izvērtējuma seminārs. Seminārā tika analizēti augu un biotopu monitoringa un biotopu kartēšanas rezultāti, identificētas problēmas, kas ekspertiem sagādāja grūtības, veicot lauka darbus. Eksperti vienojās arī par nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem, lai samazinātu individuālās atšķirības biotopu interpretācijā.

2009. gada 8. maijā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinību fakultātē un 9. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā notika augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs, kurā eksperti tikai iepazīstināti ar biotopu interpretācijas darba grupu rezultātiem un biotopu kartēšanas dabā jaunajiem, precizētajiem noteikumiem.

Meža silpurene - Pulsatilla patens Augstā purva biotops Augu un biotopu ekspertu seminārs Ķemeros

2012.gada 30.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika projekta "Augu un biotopu monitorings Natura 200 teritorijās" noslēguma seminārs. Ar semināra prezentācijām varat iepazīties šeit!

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs