LDF pārstāvji projektu uzraudzības grupās
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

LDF darbinieki darbojas projektu uzraudzības grupās:  

1.Eremita Meadows: „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija", Baiba strazdiņa (strazde@lanet.lv)

2. Zaļais koridors: Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā, Ilze Priedniece (ilze.priedniece@lu.lv)

3. Hydroplan: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana, Liene Auniņa (lsalmina@latnet.lv)

4. FOR-REST: Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Aivars Petriņš (buteo@lanet.lv)