Dīķsaimniecība
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

ZS "Lielkrūzes" dīķsaimniecība

Saimniecības dīķu sistēma ir pārdomāti izveidota, balstoties uz dabiskajiem apstākļiem un reljefu. Nosēdumus, kas veidojas dīķsaimniecībā izmanto lauku mēslošanai, tādējādi būtiski mazinot barības vielu noteci no saimniecības. Pamatā ir izveidota vesela dīķu kaskādes sistēma, kura sastāv no četriem ziemošanas dīķiem, diviem ganību dīķiem, četriem nārsta dīķiem un viena karantīnas dīķa. Dīķi ir savstarpēji savienoti un tajos nekad netrūkst ūdens un nav novērojama zivju slāpšana.

Saimniecībā zivis audzē pēc bioloģiskām metodēm, tās nepiebarojot. Dīķos tiek audzētas ļoti daudzas zivju sugas. Dominē: līdakas, karpas, līņi, ālanti, karūsas, zandarti, asari. Lai dīķi neaizaugtu un tie nebūtu jāpļauj, tajos ir ielaisti amūras platpieri, kuri barojas ar ūdensaugiem. Līdaku barībai dīķos vienlaicīgi ar līdakām tiek turēti ruduļi.

Lai saimnieks spētu kontrolēt ūdens kvalitāti dīķos, tajos tiek ielaistas dažas stores. Līdz šim, nav izdevies z/s „Lielkrūzes” dīķsaimniecībā izaudzēt foreles, jo Latvijas karstākajās vasarās ūdens temperatūra dīķos sasniedz +23 ...+26° C un zivis nobeidzas no karstuma. Foreļu audzēšanai nepieciešams strauji tekošs ūdens, kura temperatūra nepārsniedz +17° C.

Saimniecībā seko līdzi, lai ūdenstilpnēs zivju skaits būtu sabalansēts – to nebūtu par daudz vai par maz. Saimniecības īpašnieka pieredze liecina, ka optimāli ir audzēt ne vairāk kā 300 kg zivju/ha. Patlaban saimniecībā iegūst ~200 kg/ha zivis. Realizētas tiek divu vasaru līdakas un karpas, trīs vasaru zandarti un piecu vasaru līņi. Saimniecība arī realizē bioloģiski iegūtus zivju mazuļus, kā arī piedāvā komerczveju tūristiem. Ne pārāk tālā nākotnē saimnieks cer nedaudz intensificēt zivkopību, jo plāns ir izaudzēt realizācijai 400 kg zivju no ha.

Īpaši aizsargājams ir zivju ērglis, kurš ligzdo tuvējā mežā pie dīķiem. Zivju ērglis pēc saimnieka teiktā pasargā zivis no zivju gārņiem.

Saimniecības „Lielkrūzes” dīķsaimniecībā ietilpstošo dīķu uzpildīšanos nodrošina atmosfēras nokrišņi un notece no apkārtējām teritorijām. Ņemot vērā, ka šī zemnieku saimniecība ir bioloģiskā saimniecība un tās teritorija tiek apsaimniekota, nodrošinot ilgspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu un uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, dīķu uzpildīšanās gaitā tajos nonāk ierobežots daudzums biogēno elementu. Tāpēc dīķi to funkcionēšanas brīdī ir līdzīgi dabiski eitrofiem ūdeņiem un tajos noritošie procesi ir līdzīgi dabiski eitrofu ezeru ekosistēmās noritošajiem.

Dīķsaimniecības uzbūve

Zemnieku saimniecības „Lielkrūzes” dīķsaimniecība ir profesionāli specializēta pilnsistēmas dīķsaimniecība (zivsaimniecība, kurā nodrošina noteikta objekta audzēšanu praktiski visās tā attīstības stadijās). Šādi specializētu dīķsaimniecību veido daudzi dažādas kategorijas (nozīmes) dīķi, kuri ekoloģiski ir piemēroti konkrētas zivju sugas noteiktām attīstības stadijām, tāpēc atšķiras pēc izmēriem, dziļuma, ūdens caurplūduma un temperatūras, gultnes veģetācijas, kā arī konfigurācijas un nodrošina zivju audzēšanu praktiski visās to attīstības stadijās. Dīķsaimniecību veido trīs atsevišķas dīķu kaskādes. Tās tiek papildinātas ar ūdeni no nokrišņiem, caur apkārtējo zemju noteci. Dīķus nolaižot, ūdeņi tiek novadīti lejas dīķi. Divu gadu ciklā šajā dīķī pastāvīgi ir ūdens un tas tiek izmantots arī kā rekreācijas objekts. Vaislinieki un lielās zivis ziemo kaskādes vidusdaļas dīķos, tiešā zemnieku sētas tuvumā. Pilnīgi visi dīķi ir nolaižami. Pavasaros tiek nolaisti četri ziemošanas dīķi, bet rudenī pilnīgi visas ūdenskrātuves un zivis tiek pārvietotas ziemošanai piemērotos lejas dīķos, lai no augšējos dīķos uzkrātajiem rudens lietus ūdeņiem varētu radīt regulējamu caurteci zivju pārziemošanai. Ekstremālos gadījumos ūdens cirkulācija tiek nodrošināta no artēziskās akas. Ražošanas process pilnsistēmas saimniecībā ar divu gadu apriti ir parādīts attēlā.


Ražošanas process pilnsistēmas saimniecībā ar divu gadu apriti (spiediet uz attēla, lai to aplūkotu pilnā izmērā).

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs