Vekši
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Saimniecības pase

Saimniecības nosaukums

Zemnieku saimniecība „Vekši”

Atrašanās vieta

Zemnieku saimniecība „Vekši” atrodas Vidzemes reģionā, Valkas novada Valkas pagastā, 11 km no Valkas. Saimniecība ietilpst aizsargājamā ainavu apvidū „Ziemeļgauja”

Apsaimniekotā platība

152,59 ha

Kontaktinformācija

Saimnieki

Sanita un Ainis Āboliņi

Tālruņi

26375441

E-pasts

sanciuss@inbox.lv

Adrese

„Vekši”
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Saimniecības fotogrāfijas

Saimniekošana

Saimniecība specializējas gaļas liellopu audzēšanā. Liellopus visu gadu gana Gaujas ielejas palieņu un parkveida zālājos, kā arī mūsdienās ar kokaugiem aizaugušajos zālājos, tā nodrošinot dzīvniekus ar dabisku, daudzveidīgu, barības vielām un minerālvielām bagātu pārtiku - barības bāzi. Daudzveidīgā un kvalitatīvā pārtika nosaka gaļas izcilo kvalitāti.

Dabas vērtības

„Vekši” ir viena no Latvijas īpašajām saimniecībām - tā gandrīz visā platībā ir klāta ar bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgām vērtībām. Saimniecības teritorijā ir sastopami četri Latvijā reti un aizsargājami zālāju veidi, t.sk. parkveida zālāji un stepju pļavas ar daudzām kaļķainu augsni apdzīvojošām augu sugām, piemēram, lielziedu vīgriezi. „Vekšos” ir 6 valsts nozīmes dižozoli un viena dižpriede. „Vekšos” sastopama arī izcili reta koksnes sēne - košā zeltpore, kas aug tikai uz vairākus gadsimtus veciem ozoliem. Veco ozolu dobumi ir mājvieta Eiropā prioritāri aizsargājamai vabolei - lapkoku praulgrauzim Savdabīgs retums ir dažāda vecuma, platuma un dziļuma Gaujas vecupes - daļa no tām ir pildītas ar ūdeni, daļa aizaug. Īpaši vecas un lēzenas vecupes ir aizaugušas tā, ka izmantojamas noganīšanai un pļaušanai.

Tūrisms

Zemnieku saimniecībā „Vekši” apmeklētāji var iepazīties ar Gaujas ielejas ziemeļu posma tik raksturīgo ainavu - palieņu un parkveida pļavām, līkumaino Gauju un tās vecupēm. Lai apmeklētājiem būtu vieglāk iegūt informāciju par apkārt esošajām dabas vērtībām, saimniecības teritorijā ir ierīkota taka ar vairākiem informatīvajiem stendiem un zīmēm. Taka ir savienota ar „Zīles” dabas taku. Tā iespējams pastaigu maršrutu ievērojami pagarināt un papildināt ar apskates objektiem.

1971. gadā saimniecības teritorijā ir uzņemti skati igauņu mākslas filmai „Pēdējā relikvija”.

Atvērto durvju diena

2011. gada 16. jūlijā saimniecībā notiks atēvērto durvju diena, kad aicināti būs visi interesenti. Sekojiet informācijai Latvijas Dabas fonda mājas lapā!

 

Saimniecības apraksts izdrukājamā veidā (pdf).

Iepazīsties ar citām projekta DEMO FARM saimniecībām!

Uzzini vairāk par projektu DEMO FARM!

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs