AGORA 2.0
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta nosaukums

AGORA 2.0 “Heritage Tourism for increased BSR Identity”

Projekta norises laiks

2011.–2012.gads

Vadošais partneris

Greifsvaldes Universitāte, Vācija (University of Greifswald Institute of Geography, Germany)

Partneri

25 NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji un zinātnes institūti no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm.

Finansētāji

Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) Baltijas Jūras Reģiona Programma 2007–2013, projekta partneri

Projekta norises vieta

Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Polījas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas teritorija

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja

Baiba Strazdiņa

Telefons

67830999

Fakss

67830291

E-pasts

baiba.strazdina@ldf.lv

Adrese

Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija

Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabot Baltijas jūras reģiona identitāti, izcelt tā unikālo dabas un kultūras mantojumu un veicināt tā ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi 

 • Identificēt Baltijas jūras reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu;
 • Uzlabot Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma atpazīstamību;
 • Veicināt Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma ekonomisko izmantošanu ilgtspējīgā veidā;
 • Sagatavot Baltijas jūras reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu reprezentējošus ilgtspējīga tūrisma produktu piemērus;
 • Uzlabot informācijas pieejamību par tūrisma piedāvājumiem, kuri reprezentē unikālo Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojumu;
 • Izstrādāt Baltijas jūras reģiona unikālā dabas un kultūras mantojuma un to reprezentējošo tūrisma produktu mārketinga stratēģiju;
 • Uzlabot dažādu Baltijas jūras reģiona valstu organizāciju sadarbību.

Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs" un Baltkrievijas lauku tūrisma asociāciju, līdzdarbojas sekojošu projekta komponenšu ieviešanā:

 • WP4 – Baltijas Jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma atpazīstamības un ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana;
 • WP5 – Tūrisma produktu veidošana izmantojot Baltijas Jūras reģiona dabas un kultūras mantojumu - mežus, kāpas, klintis/akmeņus, pilis un sarkano ķieģeļu Gotiku (Red-Brick Gothic).

To ietvaros plānots veikt sekojošas darbības:

 • Apzināt mežu kā Baltijas jūras reģiona identitātes daļu un tā tūrisma potenciālu;
 • Analizēt esošo, ar mežu saistīto tūrisma produktu piedāvājumu;
 • Sagatavot meža tūrisma ceļvedi;
 • Akcentēt Baltijas jūras reģiona mežu sniegtos ekosistēmu pakalpojumus;
 • Veicināt mežu kā Baltijas jūras reģiona identitātes daļas atpazīstamību;
 • Sniegt ieguldījumu vienotu Baltijas jūras reģiona tūrisma piedāvājumu izstrādē.

Projekta e-buklets    
Projekta foto galerija

Projekta aktualitātes apkopotas šeit

Papildus informācija pieejama projekta mājas lapā 
www.agora2-tourism.net 

 

 

 

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs